Innehållspublicerare

Fullmakt för köpta tjänster i Kanta håller på att utvidgas till bilddiagnostik

Meddelande - Utvecklare Skrivet 17.6.2022 Alla meddelanden

Reformen gör det lättare att förmedla bilder som sparats i arkivet över bildmaterial i Kanta-tjänsterna i situationer med köpta tjänster. Som det ser ut nu kan egenskapen testas i kundtestmiljön före utgången av 2022.

Fullmakten för en köpta tjänster i Kanta-tjänsterna är ett enkelt, snabbt och datasäkert sätt att förmedla patientuppgifter mellan serviceproducenten och -anordnaren i köptjänstsituationer. Fullmakten för köpta tjänster håller nu på att utvidgas till arkivet över bildmaterial, vilket kommer att underlätta hanteringen av bildmaterial som uppstår i köpta tjänster.

Hittills har man med hjälp av fullmakten för köpta tjänster endast kunnat förmedla handlingar som sparats i Patientdataarkivet till beställaren.

Testning i kundtestmiljön i slutet av året

Utvecklingsarbetet pågår som bäst i Kanta-tjänsterna. Målet är att fullmakten för köpta tjänster ska kunna testas med datasystem som använder arkivet över bildmaterial i kundtestmiljön före utgången av 2022. Vi informerar när tidtabellen preciseras.

Även tidpunkten för ibruktagandet inom hälso- och sjukvården preciseras då man kan testa fullmakten för köpta tjänster i kundtestmiljön. Vi informerar om tidtabellerna och förutsättningarna för ibruktagandet senare i höst.

Fullmakten för köpta tjänster gör vården smidigare

Fullmakten för köpta tjänster i arkivet över bildmaterial gör samarbetet mellan tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster smidigare.

Uppgifter som uppkommit i köptjänstsituationer kan sparas i rätt register:

  • Den som producerar bilddiagnostiska undersökningar kan spara uppgifterna direkt i tjänsteanordnarens register i Kanta-tjänsterna
    • bilddiagnostikhandlingar till Patientdataarkivet
    • bilddiagnostiska undersökningar i arkivet över bildmaterial.
  • Med hjälp av fullmakten för köpta tjänster kan bilddiagnostiska uppgifter arkiveras på ett datasäkert sätt i tjänsteanordnarens register.
  • Om en anordnare av tjänster har möjlighet att titta på bilder som sparats i arkivet över bildmaterial, behöver uppgifterna inte lämnas till anordnaren på något annat sätt.

Uppgifterna i anordnarens register är lättillgängliga för aktörer som producerar bilddiagnostiska tjänster:

  • Med hjälp av fullmaktshandlingen kan producenten se nödvändiga patientuppgifter som sparats i Patientdataarkivet och bildmaterial som sparats i arkivet över bildmaterial.
  • När fullmakten för köpta tjänster är i bruk, kan ur anordnarens register till producentens förfogande överlåtas uppgifter som är nödvändiga för vården av patienten, även om patienten har förbjudit att uppgifterna lämnas ut från en tjänsteleverantör till en annan.

Läs mera