Innehållspresentatör

Kanta-kundtesttjänstens produktionsbildmiljö är tillgänglig för egen testning

Meddelande - Utvecklare Skrivet 14.02.2019 Alla meddelanden

Kanta-kundtesttjänstens produktionsbildmiljö (dvs. produktionstestmiljön) liknar produktionsmiljön. Där kan systemleverantörerna och deras kundorganisationer på egen hand utföra testningar mot Kanta-tjänsterna.

Användningsändamål

Produktionsbildmiljön är en teknisk testmiljö. Den omfattar Recepttjänsten, Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården och tjänsten Mina Kanta-sidor.  

Den testning som utförs i produktionsbildmiljön görs på egen hand av systemleverantörerna och kundorganisationerna. I princip är Kanta-tjänsternas produktionsbildmiljöer avsedda för annan testning än samtestning. FPA kan ändå fatta beslut om att produktionsbildmiljön kan användas som en del av samtestningen ifall kundtesttjänstens utvecklingsversion väsentligt avviker från den aktuella produktionen.  

Systemleverantörer och organisationer inom hälso- och sjukvården kan använda produktionsbildmiljön för att testa ändringar de gjort i sina patientdatasystem i en likadan miljö som den som är i produktion då ändringarna tas i bruk. Miljön kan också användas då man testar ibruktagning av system som redan certifierats, testar olika konfigurationer samt då man utreder problem som förekommer i produktionen. Produktionsbildmiljön är ändå inte avsedd att användas i utbildningssyfte.

Förutsättningar för anslutning

Anslutarens egen testmiljö ansluts till produktionsbildmiljön med de tekniska uppgifter som angetts på ansökan om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten. För att få ansluta sig till produktionsbildmiljön förutsätts att kunden förstår miljöns begränsningar och användningsändamål. Kundorganisationerna och apoteken ska lämna in en testplan och motivera varför de behöver ansluta sig till produktionsbildmiljön. FPA bedömer utifrån testplanen om ansökan godkänns.

Läs mer om hur man ansluter sig till produktionsbildmiljön i anvisningen om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten (anvisningar endast på finska och svenska).