Innehållspresentatör

Inloggningen på Kanta Extranätet förändras i av börjän av 2020

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 05.12.2019 Alla meddelanden

Inloggningen på Kanta Extranätet förändras i börjän av 2020. Katso-identifikationen ersätts med Suomi.fi-identifikation. Närmare datum meddelas senare.

För att komma in på Kanta Extranätet krävs i fortsättningen att

  • användaren har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

  • OID-koder och övriga allmänna uppgifter är uppdaterade i den Nationella kodtjänstens register.

 

Anvisning till organisationer som använder Kanta Extranätet

Se till att var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen har verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Utan de ovan nämnda autentiseringsverktygen går det inte att använda Kanta Extranätet efter övergången till Suomi.fi-identifikation.

 

Extranätet för Kanta är en e-tjänst i Kanta-tjänsterna, där man bl.a. kan ta Kanta-tjänsterna i bruk, förvalta de uppgifter som hänför sig till användningen av Kanta-tjänsterna samt ta del av olika slag av material som gäller användningen av Kanta-tjänsterna.

 

Läs mer: