Innehållspublicerare

null Mina Kanta-sidors användbarhet har förbättrats

Mina Kanta-sidors användbarhet har förbättrats

Meddelande - Medborgare Skrivet 29.08.2019 Alla meddelanden

Den 29 augusti har Mina Kanta-sidors användbarhet förbättrats på flera olika sätt. Under barnets uppgifter uppmanas det nu att ge samtycke som underlättar barnets vård, och i hälso- och sjukvårdsuppgifter ges det tilläggsuppgifter om ögonvård.

Samtycke till att använda hälso- och sjukvårdsuppgifter är barnets väl

Efter de senaste uppdateringarna hittar vårdnadshavaren en uppmaning att kvittera att information har erhållits och att ge samtycke under barnets uppgifter. Från och med hösten 2016 har vårdnadshavare haft möjlighet att sköta ärenden för sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. I tjänsten kan vårdnadshavaren bland annat förnya recept, kvittera att information om Kanta-tjänsterna har erhållits och ge samtycke som gäller Kanta-tjänsterna.

Det rekommenderas att samtycke ges till att sådana aktörer som deltar i vården av barnet får använda hälso- och sjukvårdsuppgifter. Samtycke ligger såväl i barnets som hälso- och sjukvårdens intresse, eftersom det underlättar och påskyndar vården av barnet när olika tjänsteleverantörer är involverade.

Flera förbättringar av användargränssnittet

Också Mina Kanta-sidors användargränssnitt har uppdaterats. I hälso- och sjukvårdsuppgifterna ser användaren i fortsättningen även tilläggsuppgifter om ögonvård i samband med sitt besök, till exempel förklaringar till använda förkortningar och termer.

I samband med receptförnyelse har man kunnat lämna sitt telefonnummer på Mina Kanta-sidorna, om man har velat få information om att receptet förnyats genom ett textmeddelande. Efter de uppdateringar som gjorts i dag tillåter tjänstens användargränssnitt inmatning av längre telefonnummer än tidigare i fältet.

Utöver de ovannämnda har det gjorts flera mindre förbättringar av prestandan, tillgängligheten och användbarheten – till exempel intyg och utlåtanden visas i fortsättningen i en kolumn.

Kanta-tjänsterna utvecklas hela tiden på grund av respons från såväl medborgare som professionella. All respons som gäller Mina Kanta-sidor och Kanta-tjänsterna är välkommen och önskemål beaktas i mån av möjlighet.

Mer information