Innehållspublicerare

null Mina Kanta-sidor gör det lättare att sköta ärenden också i coronatider – kontrollera att hälso- och sjukvården har rätt att använda dina uppgifter

Mina Kanta-sidor gör det lättare att sköta ärenden också i coronatider – kontrollera att hälso- och sjukvården har rätt att använda dina uppgifter

Coronavirus - Medborgare Skrivet 30.03.2020 Alla meddelanden

Mina Kanta-sidor fungerar på distans och mobilt också under pandemin. Senast nu lönar det sig att gå in på Mina Kanta-sidor och ge samtycke till att hälso- och sjukvårdsenheter också kan se hälsouppgifter som dokumenterats om dig vid andra enheter.

Om jag hamnar på sjukhus, kan vårdpersonalen då se alla mina hälsouppgifter?

Om du smittas av coronaviruset kan det hända att du blir tvungen att söka vård vid en annan hälso- och sjukvårdsenhet än den du vanligtvis brukar anlita. Då är det viktigt att vårdpersonalen har tillgång till de hälsouppgifter som dokumenterats om dig. 

På Mina Kanta-sidor kan du ge ditt samtycke till att hälso- och sjukvårdsenheter också kan se hälsouppgifter som dokumenterats om dig vid andra enheter. Gå alltså senast nu in på Mina Kanta-sidor och ge ditt samtycke. För att kunna läsa uppgifterna krävs åtkomsträttigheter enligt arbetsuppgifterna samt en vårdrelation. 

Hur kan jag ge mitt samtycke till att mina uppgifter får användas inom hälso- och sjukvården?

  • Logga in på Mina Kanta-sidor och gå till Samtycke och förbud. 
  • Läs och kvittera punkten Information om hur patientuppgifter används.
  • Klicka sedan på Samtycke till att patientuppgifter lämnas ut, där du kan ge ditt samtycke till att patientuppgifter lämnas ut för vård. 

Hur kan jag utnyttja Mina Kanta-sidor på annat sätt?  

På Mina Kanta-sidor kan du läsa dina hälsouppgifter och resultat av laboratorieundersökningar. Om du har recept som behöver förnyas just nu kan du begära receptförnyelse via Mina Kanta-sidor. På så sätt undviker du onödiga kontakter med hälso- och sjukvården. Samtidigt minskar du den professionella vårdpersonalens arbetsbörda under pandemin.

Jag brukar normalt anlita privat hälso- och sjukvård. Var kan jag förnya mina recept?

Det går enklast att förnya recept på samma läkarcentral där du fått dem. Också många privata läkarcentraler har digitala tjänster som kan användas på distans. På så sätt minskar du den offentliga sektorns arbetsbörda under pandemin.

Hur kan jag sköta ärenden på apoteket för en person över 70 år?

Enligt Finlands regerings anvisning ska personer över 70 år undvika att röra sig utanför hemmet på grund av risken för coronavirussmitta. Även om man ännu inte kan sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidor, är det möjligt att ta ut läkemedel på apoteket för en annan person.

För närvarande är det bäst att en anhörig sköter apoteksärendena för personer över 70 år. När du tar ut receptbelagda läkemedel för en annan person ska du ha med dig personens FPA-kort eller receptets patientanvisning. Om du sköter ärendena med den andra personens FPA-kort måste du känna till uppgifterna om det läkemedel som ska tas ut. I tjänsten suomi.fi kan du också ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden på apoteket. 

Mer information:

Läs mer om Mina Kanta-sidor

Förnyelse av recept på Mina Kanta-sidor

Att sköta ärenden på apoteket under coronaviruspandemin

asiakaspalvelu@kanta.fi