Innehållspublicerare

Hur ska jag sköta mina apoteksärenden under coronaviruspandemin?

Meddelande - Medborgare Skrivet 24.3.2020 Alla meddelanden

Om du har förkylningssymtom ska du inte besöka apoteket så att du inte smittar andra kunder och personalen. Dessutom borde personer över 70 år tills vidare stanna hemma. Apoteksärenden kan skötas på nätet eller med en närståendes hjälp.

För personer med förkylningssymtom lönar det sig att använda nätapotek. Kontrollera om du kan beställa läkemedlen via nätet direkt hem.

Ett lagligt finländskt nätapotek känns igen av att det i webbtjänsten finns en gemensam europeisk logotyp (se nedan). Mera information om internethandel med läkemedel finns på Fimeas webbplats (fimea.fi).

Den gemensamma europeiska logotypen för lagliga nätapotek.

Be en närstående person om hjälp

Du kan be en närstående eller bekant sköta dina apoteksärenden. Se anvisningarna nedan om hur ett receptbelagt läkemedel kan hämtas ut. Det finns två sätt:

1) Suomi.fi-fullmakt

Om du vill befullmäktiga en annan person att hämta ut dina receptbelagda läkemedel ska du ge en fullmakt för apoteksärenden på nättjänsten Suomi.fi. Ge också personen som hämtar ut dina läkemedel din personbeteckning och namnet på läkemedlet. Det enda han eller hon behöver komma ihåg att ta med är sitt eget identitetsbevis.

2 ) FPA-kortet eller patientanvisningen

En annan person kan hämta ut ditt receptbelagda läkemedel på apoteket om du ger honom eller henne ditt FPA-kort eller patientanvisningen. Han eller hon behöver också känna till läkemedlets namn.

Ring apoteket endast i undantagsfall

Om det inte går att sköta ärenden på annat sätt kan du undantagsvis också sköta dina läkemedelsärenden per telefon. Apoteket lämnar läkemedlet i en box för att avhämtas eller skickar det hem direkt. Endast egna läkemedel går att skaffa per telefon, det vill säga det går inte att sköta ärenden för en annan persons räkning per telefon. 

I sista hand kan kommunen hjälpa till med införskaffandet av läkemedel. Ett ärende på apoteket kan skötas till exempel av en hemvårdare. Din kommun ger mer information om det här.

Hamstra inte läkemedel

Man bör inte skaffa läkemedel utöver sitt eget behov. Receptbelagda läkemedel kan tills vidare köpas i en mängd som motsvarar högst tre månaders behandling. I fråga om egenvårdsläkemedel får man köpa en förpackning per kund. 

Tillgången på läkemedel är tryggad också under pandemin. Genom begränsningarna säkerställer man den regionala tillgången på läkemedel i hela landet. 

Närmare information: