Chatbot-upotus

Asiointi toisen puolesta

Asiointi toisen puolesta

Voit hoitaa asioita toisen henkilön puolesta OmaKannassa, terveydenhuollossa ja apteekissa. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestasi.

Toisen henkilön asioita voi hoitaa eri tavoin. Se, mitä asioita voit hoitaa ja millä tavalla, riippuu siitä, missä roolissa asioit.

Asiointi reseptiasioissa

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen. Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi.

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta tai kirjallinen valtuutus. Kirjallisia valtuutuslomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

Toinen henkilö voi valtuutuksella apteekissa puolestasi

  • selvittää käyttämäsi lääkkeet
  • pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät
  • pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä
  • pyytää, että reseptisi uusitaan.

Terveydenhuollossa reseptiasioita toisen puolesta voi hoitaa vain kirjallisella valtuutuksella. Apteekit ja terveydenhuollon yksiköt neuvovat valtuutuslomakkeiden käytössä. Terveydenhuollossa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

 

Tarvitsetko apua asioiden hoitamiseen?

 Voit antaa kirjallisen valtuutuksen esimerkiksi kotihoidon tai palvelutalon työntekijälle. Sen jälkeen hän voi hoitaa reseptiasiasi.

Alaikäisen puolesta asiointi

Huoltaja tai muu henkilö, jolla on oikeus saada tietoa lapsen asioista, voi asioida OmaKannassa kaikkien alaikäisten lastensa puolesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen näkymisessä on eroja. Lue lisää alaikäisen puolesta asioinnista.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi

Täysi-ikäinen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta OmaKannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi). Lue lisää täysi-ikäisen puolesta asioinnista.

Sivua päivitetty 31.12.2023

Asiointi toisen puolesta -osion alasivut