Chatbot-upotus

Asiointi toisen puolesta

Asiointi toisen puolesta

Voit asioida toisen henkilön, esimerkiksi lapsen tai iäkkään, puolesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa eri tavoin.

Saat tarvittaessa lisätietoja puolesta asioinnista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköstä tai apteekista. Sähköinen asiointi toisen puolesta OmaKannassa otetaan vaiheittain käyttöön.

Asiointi reseptiasioissa

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen. Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi. 

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta tai täytetty ja allekirjoitettu Reseptin valtuutuslomake. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi lomakkeita saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

Toinen henkilö voi valtuutuksella apteekissa puolestasi

 • selvittää käyttämäsi lääkkeet
 • pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät
 • pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä
 • pyytää, että reseptisi uusitaan.

Terveydenhuollossa vaaditaan reseptin valtuutuslomake.

Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

 

Tarvitsetko apua asioiden hoitamiseen?

 Voit antaa kirjallisen valtuutuksen esimerkiksi kotihoidon tai palvelutalon työntekijälle. Sen jälkeen hän voi hoitaa reseptiasiasi.

Reseptin valtuutuslomakkeita ovat

 • valtuutus potilaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten
 • valtuutus potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten
 • valtuutus palveluasumisen ja kotihoidon palveluntuottajan edustajalle apteekissa ja terveydenhuollossa asiointia varten
 • valtuutuksen peruuttaminen
 • suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksen tietojen katsomiseen muussa kuin hoitotilanteessa. 

Apteekit ja terveydenhuollon yksiköt neuvovat valtuutuslomakkeiden käytössä.

Apteekkiin valtuutus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi. Sähköisellä apteekkiasiointivaltuutuksella valtuutuksen voi antaa haluamalleen ajalle, mutta enintään 25 vuodeksi. Terveydenhuollossa valtuutus on voimassa aina toistaiseksi. 

Huoltaja tai edunvalvoja asioi

Yli 10-vuotiaiden alaikäisten puolesta asiointi OmaKannassa on otettu käyttöön vaiheittain 1.10.2020 alkaen. Terveydenhuollossa ja apteekissa huoltajan tai edunvalvojan asiointi on mahdollista. Heillä on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin tällä itsellään. Edustaja voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksia.

Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa potilaan terveyttä koskevien asioita. Lisää alaikäisen puolesta asioinnista.

Asiointi asiakas- ja potilastietoihin liittyen

 • Huoltajalla tai asiakkaan laillisella edustajalla on oikeus antaa luovutuslupa tietojen luovutukseen, jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida luovutusluvan merkitystä.
 • Huoltaja ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta OmaKannassa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollossa voi.
 • Huoltaja ja laillinen edustaja ei voi perua asiakkaan aiemmin antamaa luovutuslupaa.

Alaikäinen huoltaja

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia hänelle ei kuitenkaan voi antaa.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta OmaKannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi)

Lue lisää

Sivua päivitetty 22.9.2023

Asiointi toisen puolesta -osion alasivut