Innehållspublicerare

null Uppdateringar av Mina Kanta-sidor – fungerar bättre i mobila apparater

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor – fungerar bättre i mobila apparater

Meddelande Skrivet 20.06.2018 Alla meddelanden

Mina Kanta-sidor har fått en ny visuell profil och fungerar ännu bättre på mobila enheter. Vid utvecklingen av Mina Kanta-sidor lyssnar man på användarna. Egenskaperna förbättras på basis av kundrespons samt med hjälp av en kundjury och användarenkäter. Målet för Mina Kanta-sidor är att vara en lättanvänd tjänst för var och en som vill se sina egna hälsouppgifter.

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor

  • Tjänsten har en ny grafisk profil.
  • Mina Kanta-sidor har fått ökad skalbarhet och fungerar bättre också i mobila apparater. Arbetet med mobilanpassningen fortsätter under årets lopp.
  • Förbättringar som gäller bläddring bland uppgifter:
    • På sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter går det nu också att söka besök efter diagnos. I sökfunktionen går det att välja alla diagnoser som lagrats bland användarens uppgifter i Kanta-tjänsterna
    • Den separata sidan Diagnoser har tagits bort.

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där man kan se sina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept. På Mina Kanta-sidor kan man också begära förnyelse av recept samt anteckna sitt livstestamente eller sin donationsvilja. På Mina Kanta-sidor ser vårdnadshavare också uppgifter om sina barn som är under 10 år. Man loggar in på Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

Användningen av tjänsten Mina Kanta-sidor har ökat kraftigt. Under 2017 gjordes över 13 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor. Under året gjordes 2,3 miljoner begäranden om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor. Det är 21 % av alla begäranden om receptförnyelse. Mina Kanta-sidor har använts av 2,5 miljoner olika personer.

Mera information