Innehållspresentatör

CDA-specifikationerna för Patientdataarkivet har uppdaterats – kommentarer till specifikationerna önskas senast 15.8.2020

Meddelande - Utvecklare Skrivet 23.06.2020 Alla meddelanden

I de uppdaterade CDA-specifikationerna för Patientdataarkivet har man nu beaktat de kommande förändringarna i uppgiften om vem som gjort en anteckning. Ändringar och kompletteringar har gjort i följande CDA-specifikationer: Journaler och blanketter, laboratorium, remiss-svar, bilddiagnostik, optometri, mun- och tandvård, tidsbokningshandling samt hälso- och vårdplan.

CDA-specifikationerna beskriver i vilken form handlingar ska arkiveras i Patientdataarkivet.  

Kommentarer till FPA

FPA önskar få kommentarer till specifikationerna senast 15.8.2020. FPA:s Kanta-tjänster uppdaterar specifikationerna efter behov.

Materialet som ska kommenteras och anvisningar om hur man kommenterar finns på sidan Specifikationer för Patientdataarkivet.

Mer information till systemleverantörer:

kanta@kanta.fi