Innehållspresentatör

De funktionella specifikationerna för Patientdataarkivet stöder hälso- och sjukvårdens verksamhet

Meddelande - Utvecklare Skrivet 05.06.2020 Alla meddelanden

Patientdataarkivets funktionalitetskrav på social- och hälsovårdens system har uppdaterats 1.6.2020. En länk till de uppdaterade specifikationerna har lagts ut på sidan för specifikationer för Patientdataarkivet

Materialet finns endast på finska. 

Hälso- och sjukvården får tillgång till mer information

Som en ny funktion ges möjlighet att i journalhandlingarna spara anteckningar som gjorts av utrustning/programvara. I specifikationen utvidgas också informationsinnehållet i Fullmakten för köpta tjänster för att stödja verksamheten inom hälso- och sjukvården. 

Tekniska specifikationer publiceras för översyn 

De tekniska specifikationerna i anslutning till förändringarna i köptjänstfunktionen publiceras för översyn 8.6.2020. 

Uppdateringarna av CDA-specifikationerna som gäller ändringar i den som gjort en anteckning behandlas av HL7-föreningen i juni och publiceras för översyn under sommaren.

Mer information

kanta@kanta.fi