Innehållspresentatör

Begäran om utredning angående Recepttjänsten har publicerats

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 13.01.2020 Alla meddelanden

I samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd utarbetar FPA en begäran om utredning angående Recepttjänsten. Den riktar sig till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare.

Genom att svara på begäran om utredning uppfyller social- och hälsovårdsorganisationerna och de självständiga yrkesutövarna sin rapporteringsskyldighet till FPA. Närmare information om rapporteringsskyldigheten finns i anvisningen om uppföljning och övervakning av behandlingen av uppgifter som lagrats i Receptcentret. Anvisningen finns på Kanta Extranätet.

Besvarande av begäran om utredning ändrar inte skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter eller misstänkta sådana till den registeransvarige.

Begäran om utredning har skickats via e-post till de dataskyddsansvariga hos tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och på apoteken samt till självständiga yrkesutövare, som har rollen som dataskyddsansvarig i Kanta-tjänsternas kundregister.

Om du inte har fått en begäran om utredning via e-post, vänligen ta kontakt genom att skicka e-post till kanta@kanta.fi för att få den att besvara. 

Begäran om utredning kan endast besvaras elektroniskt på finska eller svenska. Sista svarsdag är 7.2.2020. Frågor som gäller begäran om utredning kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi.

Med stöd av 24 § i lagen om elektroniska recept (251/2014) gör FPA årligen en begäran om utredning bland kundorganisationerna. Med dess hjälp följer och övervakar FPA att dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten tillgodoses i kundorganisationerna.

Dataskyddsbeskrivning: Kunder som använder Kanta-tjänsterna