Innehållspresentatör

Begäran om utredning angående Recepttjänsten skickas ut till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare i januari

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 09.12.2019 Alla meddelanden

Begäran om utredning skickas via e-post. Kontrollera redan nu dina kontaktuppgifter och uppdatera vid behov rollen som dataskyddsansvarig i Kanta-tjänsternas Extranät, så att begäran om utredning skickas till rätt kontaktperson.

I samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd utarbetar FPA en begäran om utredning angående Recepttjänsten. Med stöd av lagen om elektroniska recept gör FPA årligen en begäran om utredning bland kundorganisationerna. Med dess hjälp följer och övervakar FPA att dataskyddet i anslutning till Recepttjänsten tillgodoses i kundorganisationerna. 

Genom att svara på begäran om utredning uppfyller social- och hälsovårdsorganisationerna och de självständiga yrkesutövarna sin rapporteringsskyldighet till FPA. Närmare information om rapporteringsskyldigheten finns i anvisningen om uppföljning och övervakning av behandlingen av uppgifter som lagrats i Receptcentret. Anvisningen finns på Kanta Extranätet. 

Begäran om utredning skickas till svarspersonerna via e-post. Kontrollera redan nu dina kontaktuppgifter och uppdatera vid behov rollen som dataskyddsansvarig i Kanta-tjänsternas Extranät, så att begäran om utredning skickas till rätt kontaktperson.

Begäran om utredning kan besvaras på finska eller svenska.

Frågor som gäller begäran om utredning kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi.

Besvarande av begäran om utredning ändrar inte skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter (pdf) eller misstänkta sådana till den registeransvarige. 

Dataskyddsbeskrivning: Kunder som använder Kanta-tjänsterna (pdf)