Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna inom socialvården utvidgas – nu kan funktionerna i fas 2 tas i bruk

Meddelande Skrivet 27.05.2020 Alla meddelanden

Funktionerna i fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården har installerats i klientdataarkivets produktionsmiljö. För att funktionerna ska kunna tas i bruk krävs ett informationssystem som har godkänts vid Kanta-samtestning och auditering av informationssäkerheten.

Nu kan socialvårdsorganisationer ta i bruk följande funktioner, antingen i sin helhet eller i delar:

 • elektronisk signering av en yrkesutbildad person 
 • gemensamt ärende (t.ex. en familj som klient)
 • behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering 
 • behandling av tillfällig personbeteckning
 • utökad version av sammanställningen av klientuppgifter
 • strukturerad lagring av anteckningar i klientjournaler 
 • nya versioner av ärende- och klientrelationshandlingar
 • användning av metadatamodellen för klienthandlingar i fas 2 eller senare
 • strukturerad lagring av klienthandlingar
 • åtkomsträtt till register, dvs. tjänsteproducentens rätt att spara uppgifter i och hämta uppgifter från tjänsteanordnarens register.

Krav på informationssystemen vid ibruktagandet

Ibruktagandet av funktionerna i fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården förutsätter att organisationen använder ett informationssystem som har godkänts vid Kanta-samtestning och auditering av informationssäkerheten. 

Om organisationen tar i bruk alla funktioner, måste informationssystemet ha ett certifikat enligt fas 2. FPA:s Kanta-tjänster ger instruktioner om hur funktionerna tas i bruk på ett kontrollerat sätt.

Klienthandlingar som sparats i Klientdataarkivet för socialvården i fas 2 kommer att visas på Mina Kanta-sidor senare, när lagstiftningen medger det. 

Mer information:

 • Mer information till yrkesutbildade personer: kanta@kanta.fi
 • Mer information till informationssystemleverantörer: kantakehitys@kanta.fi

Läs mer: