Innehållspresentatör

Aktivitetsuppgifter som lagrats i Hälsobyns Omapolku syns nu också på mina Kanta-sidor

Meddelande Skrivet 13.12.2018 Alla meddelanden

Nu är det möjligt att spara uppgifter från pulsmätaren, aktivitetsarmbandet eller vågen i Hälsobyns Omapolku och sedan få fram dem också i FPA:s tjänst Mina Kanta-sidor.

Tack vare en ny koppling är det möjligt att spara uppgifter från mobiltelefonens välbefinnandeapplikationer eller en aktivitetsmätare i Hälsobyns servicekanal Omapolku och sedan få fram dem också i FPA:s tjänst Mina Kanta-sidor. I det första skedet fungerar det här med apparater från Fitbit, Polar och Withings (Nokia).

Ett led i förebyggande hälsovård

Att personliga uppföljningsuppgifter från olika apparater syns i Hälsobyns Omapolku är särskilt användbart när patienten har en pågående vårdperiod på den digitala vårdvägen. De insamlade uppgifterna lagras i personens egen mäthistoria, och då kan han eller hon själv enkelt följa utvecklingen.

Det är viktigt att också vårdpersonalen kan se medborgarnas egna uppföljningsuppgifter om hälsan. Då blir uppföljningen en naturlig del av livsstilsstyrningen och den förebyggande hälso- och sjukvården.

”I framtiden kan du också ge yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården tillstånd att se resultaten från dina mätapparater via Hälsobyns Omapolku och tjänsten Mina Kanta-sidor. För närvarande är det bara du själv som kan se uppgifterna”, säger projektchef Sami Laakkonen på HNS informationsförvaltnings e-tjänster.

Det blir möjligt att ge tillstånd så fort riksdagen har godkänt klientuppgiftslagen. Efter det kan klienten ge en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården tillstånd att läsa aktivitetsuppgifter som visas i Hälsobyns Omapolku och i välbefinnandemodulen på Mina Kanta-sidor.

Hälsobyn.fi är en webbtjänst inom den specialiserade sjukvården som utvecklats i samarbete med patienter. Tjänsten erbjuder information och stöd för medborgarna, vård för patienter och arbetsredskap för vårdpersonalen. Omapolku är en elektronisk, personlig servicekanal på Hälsobyn.fi.

Mina Kanta-sidor är en personlig webbtjänst där medborgarna kan se sina egna recept- och patientuppgifter samt skriva ut en receptsammanställning. På Mina Kanta-sidor finns en ny modul, Uppgifter om välbefinnande. Där visas uppgifter som du själv lagrat i Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Läs mer om Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor