Innehållspresentatör

Ny medborgarbroschyr om Kanta-tjänsterna kan nu beställas kostnadsfritt – Släng de gamla Kanta-broschyrerna!

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 10.08.2018 Alla meddelanden

Kanta-broschyrerna (broschyren om Mina Kanta-sidor och broschyren om Receptet – Patientdataarkivet) som blivit föråldrade till innehåll och utseende har nu ersatts av en broschyr som riktar sig till medborgarna.

Broschyren heter Kanta-information till medborgare. Broschyren kan beställas kostnadsfritt till verksamhetsställen för social- och hälsovård och till apotek via Kanta-tjänsternas webbsidor.

Broschyren berättar i lättläst form om hur man använder Mina Kanta-sidor och även om de andra Kanta-tjänsterna ur medborgarens synvinkel. 

Broschyren finns i tryckt version på finska och svenska. På kanta.fi/broschyrer har det också lagts ut eller läggs inom de närmaste dagarna ut utskrivbara versioner av broschyren på andra språk: engelska, estniska, ryska, somaliska, arabiska, sorani, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska.

Släng de föråldrade broschyrerna i pappersinsamlingen och beställ nya broschyrer kostnadsfritt!