Innehållspresentatör

Disputation: Apotekens kunder nöjda med det elektroniska receptet

Meddelande Skrivet 30.08.2019 Alla meddelanden

Provisor Elina Lämsäs doktorsavhandling om införandet av det elektroniska receptet granskas i dag 30.8. vid Östra Finlands universitet. Lämsäs avhandling är en del av ett forskningsprojekt som finansieras av FPA och utreder följderna av införandet av det elektroniska receptet i Finland. Avhandlingen visar att det elektroniska receptet är en lyckad reform ur kundernas synvinkel.

Lämsä undersökte kundernas erfarenheter genom en enkät som genomfördes hösten 2015 och besvarades av 1288 apotekskunder runt om i landet. Enligt svarspersonerna har det elektroniska receptet varit en positiv reform: 96 procent av dem uppgav sig vara nöjda med det elektroniska receptet som helhet. Bara omkring var tionde svarsperson hade haft problem med att köpa ut läkemedel med ett elektroniskt recept. 

Enligt lagen om elektroniska recept ska patienten informeras om tjänsten och patientens rättigheter i anslutning till den innan det första elektroniska receptet görs upp. Oftast hade svarspersonerna fått information om hur det elektroniska receptet används, vilka fördelarna är för kunden och hur kunden kan kontrollera receptuppgifterna på sin dator. Svarspersonerna efterlyste mer information närmast om dataskyddet och informationssäkerheten i samband med elektroniska recept.

Mina Kanta-sidor är överskådliga och lätta att använda

Webbtjänsten Mina Kanta-sidor var bekant för 62 procent av svarspersonerna och av dem hade 78 procent besökt tjänsten för att titta på sina recept. Svarspersonerna ansåg att Mina Kanta-sidor är överskådliga och lätta att använda och att de ger en aktuell helhetsbild av personens recept. 

– Det var en överraskning att närmare 40 procent av svarspersonerna inte kände till Mina Kanta-sidor. Efter enkäten har kunskapen om tjänsten sannolikt ökat, men alla vill eller kan inte använda elektroniska tjänster i fortsättningen heller, säger Elina Lämsä i Östra Finlands universitets pressmeddelande om disputationen (uef.fi, på finska). 

Efter Lämsäs enkät som genomfördes 2015 har antalet användare av Mina Kanta-sidor tredubblats. Vid utgången av 2015 hade omkring en miljon unika personer loggat in på Mina Kanta-sidor, medan tremiljonersstrecket för antalet unika användare passerades i slutet av juli 2019.

– Den professionella hälso- och sjukvårdspersonalen måste se till att också patienter som inte använder e-tjänster får aktuell information om sina recept och övriga hälsouppgifter på lika villkor, tillägger Lämsä.
Det elektroniska receptet har varit obligatoriskt i Finland sedan ingången av 2017.

Lämsä skrev sin doktorsavhandling vid institutionen för farmaci vid Östra Finlands universitet. Avhandlingen är en del av ett större forskningsprojekt som finansieras av FPA och utreder följderna av införandet av det elektroniska receptet i Finland.

Mera information