Saavutettava verkkosivu

Saavutettava verkkosivu

Tämä sivu toimii esimerkkinä saavutettavasta verkkosivusta.

Älä käytä väliotsikkoa suoraan ingressin jälkeen. Kirjoita ensin leipätekstiä vähintään yhden kappaleen verran.

Pidä kappaleet lyhyinä ja virkkeet tiiviinä. Yhdessä virkkeessä saa olla korkeintaan 14 sanaa.

Ylimääräisiä rivivaihtoja ei saa olla, sillä ruudunlukija lukee ne "tyhjinä". Ulkoasuun on koodattu tarvittavat rivivälit kappaleiden jälkeen, joten sinun ei tavitse huolehtia niistä. 

Kirjoita selkeää ja saavutettavaa verkkotekstiä niin, että suosit:

  • helposti ymmärrettävää yleiskieltä
  • lyhenteiden aukikirjoittamista ja uusien termien selittämistä
  • aktiivimuotoisia verbejä, ei passiivia
  • sivulauseita, ei lauseenvastikkeita.

Otsikoi saavutettavasti 

Otsikoi lyhyesti ja ytimekkäästi. Otsikon täytyy kuvata kappaleen sisältöä. Hyvät otsikot tekevät tekstistä helposti silmäiltävää.

Väliotsikoiden käyttö

Käytä väliotsikoita runsaasti. Väliotsikkoina käytetään tason 2-4 otsikoita. Muista otsikkotasojen oikea järjestys: 2, 3, 4. Eri otsikkotasojen yli ei saa hyppiä.

Linkit saavutettaviksi

Linkkitekstin täytyy liittyä asiayhteyteen. Linkki ei saa olla lauseen joukossa, eikä linkkiteksti saa olla pelkkä verkko-osoite (ei näin: www.kanta.fi). Linkistä täytyy myös käydä ilmi, minne se vie.

Tee näin: 

Palvelu otettiin ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöön keväällä 2018. Tällä hetkellä kansalaiset voivat tallentaa Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen ja hyväksyttyjen hyvinvointisovellusten avulla. 

Älä tee näin: 

Palvelu otettiin ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöön keväällä 2018. Tällä hetkellä kansalaiset voivat tallentaa Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen ja hyväksyttyjen hyvinvointisovellusten avulla. Lue lisää täältä.

Liitetiedostojen, vieraskielisten ja ulkoisten verkkopalveluiden linkittäminen

Jos linkki vie liitetiedostoon, vieraskieliselle sivulle tai ulkopuoliseen verkkopalveluun, kerro siitä linkkitekstissä. Esimerkiksi: 

Kun linkität liitetiedostoon tai ulkoiseen verkkopalveluun (esimerkiksi kela.fi tai thl.fi) määritä linkki avautumaan uuteen välilehteen. Linkkien avautumisen määrität näin:

  1. Klikkaa linkkiä hiiren vasemmalla painikkeella
  2. Valitse avautuvan kentän vasemman reunan pudotusvalikosta joko "default" tai "_blank (new tab)". Default-asetus avaa linkin samaan välilehteen ja blank-asetus avaa linkin uuteen välilehteen. 

Kuvien ja taulukoiden saavutettavuus

Kuvien, infograafien ja taulukoiden sisällön pitää käydä ilmi joko leipätekstistä tai vaihtoehtoisesta alt-tekstistä. Lisää alt-teksti aina.

Miten lisään alt-tekstin kuvaan?

  1. Lisää kuva artikkeliin
  2. Klikkaa kuvaa ja valitse "Alt"
  3. Lisää avautuvaan kenttään kuvaava teksti, jossa kerrotaan, mitä kuva esittää
  4. Hyväksy

Erityisesti infograafeissa ja muissa tekstiä sisältävissä kuvissa on tärkeää huomioida riittävä kontrasti! 

Terveystodistuksen sähköisen välittämisen hyödyt ovat turvallisuus, nopea välitys, nopeampi etuuskäsittely, ekologisuus, yhdenvertailuus eri alueilla asuville sekä tarvittavien tietojen oikeellisuus.

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 04.06.2020