Arkivering av gamla patientuppgifter

Arkivering av gamla patientuppgifter

Tjänsten ger möjlighet att överföra den egna organisationens gamla patientuppgifter till Patientdataarkivet. Där kan uppgifterna vid behov utnyttjas av organisationen.

Med gamla uppgifter avses sådana patientuppgifter som lagrats i hälso- och sjukvårdens datasystem

  • innan Patientdataarkivet togs i bruk
  • efter att Patientdataarkivet togs i bruk, men som lagras i Patientdataarkivet i ett senare skede.

När de gamla uppgifterna har arkiverats i Patientdataarkivet kan de raderas ur källsystemet och lagras bara i elektronisk form. Den personuppgiftsansvariga ansvarar för gamla patientuppgifter på samma sätt som för andra handlingar som arkiverats.

Fördelar med tjänsten

Man kan söka gamla patientuppgifter för eget bruk, varvid gammal information som gäller vården av en patient är lättillgänglig i en vårdsituation. Arkiverade uppgifter kan granskas också via arkivariens användargränssnitt.

Gamla patientuppgifter kan inte lämnas ut via Patientdataarkivet och uppgifterna visas inte heller på Mina Kanta-sidor. Uppgifterna ska emellertid lämnas ut till patienterna på deras begäran.

Arkivering av patientuppgifter efter att verksamheten har avslutats

Observera att uppgifter som lagrats i Arkivet för gamla patientuppgifter endast kan användas av den personuppgiftsansvarige. När en personuppgiftsansvarig avslutar sin verksamhet kan uppgifterna som lagrats i Arkivet för gamla patientuppgifter inte längre behandlas. Läs mer på sidan Arkivering av patientuppgifter efter att verksamheten har avslutats.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 5.3.2021