Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Där arkiveras EKG- och bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med patientens vård.

När bildmaterial lagras i Kanta

 • är jämförelsebilder lätt tillgängliga mellan den privata och den offentliga hälso- och sjukvården, vilket underlättar vårdpersonalens arbete
 • kan överlappande bilddiagnostiska undersökningar undvikas
 • ser patienten i MittKanta begäran om undersökning, undersökningsnoteringen och utlåtandet, vilket förbättrar patientens möjligheter att vara delaktig i behandlingen.
 • överförs skyldigheten att arkivera bildmaterial till FPA, vilket gör det möjligt att avstå från regionala och lokala arkiv.

Med hjälp av Arkivet över bildmaterial kan hälso- och sjukvårdspersonalen hämta

Enligt SHM:s tidigare förordning 1257/2015 (finlex.fi) är tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården skyldiga att i Kanta-tjänsterna arkivera bildmaterial som uppkommit i samband med vården av patienten. För arkivering av radiologiskt bildmaterial har tidsgränsen varit 31.12.2019.

Vad går det att spara i Arkivet över bildmaterial?

För närvarande går det att arkivera EKG- och bilddiagnostiska undersökningar i Arkivet över bildmaterial. Allt bildmaterial som arkiveras måste vara i DICOM-format. Undersökningar som arkiverats i Arkivet över bildmaterial kopplas till bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet.

Arkiveringen sker enligt följande process:

 1. Begäran om undersökning, anteckning om besöket samt det eventuella utlåtandet sparas i Patientdataarkivet.
 2. Efter det kan den egentliga undersökningen sparas i DICOM-format i Arkivet över bildmaterial.

Vid undersökningsbenämningarna ska koderna i THL:s åtgärds- och undersökningsnomenklatur användas.

Radiologiska undersökningar

Exempel på bilddiagnostiska undersökningar som kan arkiveras i Arkivet över bildmaterial är

 • ​​​​​nativröntgenundersökningar
 • röntgenbilder av munhålan (intraorala bilder kan arkiveras år 2024)
 • ultraljudsundersökningar 
 • datortomografiundersökningar
 • magnetundersökningar
 • angiografiundersökningar
 • åtgärdsradiologi
 • genomlysningsundersökningar.

Radiologiska undersökningar har kunnat arkiveras i Arkivet över bildmaterial sedan 2018.

EKG-undersökningar

I Arkivet över bildmaterial går det att arkivera

 • vilo-EKG-undersökningar i signalform
 • belastnings-EKG som pdf-rapport.

EKG-undersökningar har kunnat arkiveras i Arkivet över bildmaterial sedan 2021.

Bildmaterial som producerats i form av köpta tjänster

Kanta-tjänsternas fullmakt för köpta tjänster gör behandlingen av bilddiagnostiska undersökningar som producerats i form av köpta tjänster smidigare. Med hjälp av fullmakt för köpta tjänster   

 • kan en producent av bilddiagnostiska tjänster se bilddiagnostiska undersökningar och  journalhandlingar som finns i serviceanordnarens register
 • får tjänsteproducenten föra in bilderna och handlingarna direkt i serviceanordnarens register, där de enligt lag ska finnas.

Fullmakt för köpta tjänster har kunnat utnyttjas för bilddiagnostiska undersökningar sedan 2023.

Informationsinnehållet utvidgas i framtiden

Arkivet över bildmaterial utvecklas kontinuerligt. I framtiden kommer det innehåll som lagras i Arkivet över bildmaterial att utvidgas till att omfatta bland annat

 • bilder i synligt ljus (ögonbottenbilder, fotografier)
 • intraorala bilder från mun- och tandvården
 • bilder från screeningundersökningar.

Arkiveringen av nya informationsinnehåll i Arkivet över bildmaterial genomförs i etapper. I kunduppgiftslagen anges tidsgränser för när nytt bildmaterial ska arkiveras i Kanta-tjänsterna.

På väg att införa Arkivet över bildmaterial?

Studera materialet som rör införandet.

Om du vill ta i bruk fullmakt för köpta tjänster för avbildning, läs Anvisningarna för införande av fullmakt för köpta tjänster.

Tjänstetillhandahållare som använder arkivet över bildmaterial

Tabell: Offentliga tjänstetillhandahållare som använder arkivet över bildmaterial

Tjänstetillhandahållare

Anslutningsdatum

Birkalands välfärdsområde 1.1.2023
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 1.1.2023
Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor 7.6.2022
HUS-sammanslutningen 14.10.2020
Kajanalands välfärdsområde 1.1.2023
Lapplands välfärdsområde 1.1.2023
Mellersta Finlands välfärdsområde 1.1.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Norra Karelens välfärdsområde 1.1.2023
Norra Savolax välfärdsområde 1.1.2023
Norra Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Södra Savolax välfärdsområde 1.1.2023
Södra Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Vanda och Kervo välfärdsområde 1.1.2023
Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023
Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023
Tabell: Privata tjänstetillhandahållare som använder arkivet över bildmaterial
Tjänstetillhandahållare Anslutningsdatum
Dextra Lapsettomuusklinikka Oy 18.1.2022
Kompassi Lääkärikeskus Oy 18.1.2022
Linnan klinikka Oy 18.1.2022
Pihlajalinna lääkärikeskukset Oy 18.1.2022
Pihlajalinna Ikioma Oy 31.1.2023
Pihlajalinna Terveys Oy 18.1.2022
Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy 18.1.2022
Suomen Terveystalo Oy 2.12.2020
SHVS 21.9.2022
Työterveys Aalto Oy 15.5.2023
Fimlab Laboratoriot Oy 28.9.2023

Läs mer

Sidan har uppdaterats 1.11.2023