Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Där arkiveras material från bilddiagnostiska undersökningar som gjorts i samband med vården av patienter.

Med hjälp av tjänsten går det att söka både material från bilddiagnostiska undersökningar som lagrats i arkivet och journalhandlingar gällande bilddiagnostik som lagrats i Patientdataarkivet.

Tjänsten används av hälso- och sjukvårdsorganisationer som utför bilddiagnostiska undersökningar och av organisationer som utnyttjar undersökningarna och ger utlåtanden om dem. Organisationerna ska vara användare av Patientdataarkivet och ha ett system för arkivering och sökning av handlingar som lämpar sig för användning av Arkivet över bildmaterial.

Används med certifierade system

Organisationer och systemleverantörer som tar i bruk tjänsten bör tänka på att inleda certifieringsprocessen för systemen i tillräckligt god tid. Mer information om certifieringsprocessen finns på sidan Certifiering.

Som ett led i certifieringen måste system som tekniskt ansluter sig till Arkivet över bildmaterial klara FPA:s samtestning. Mer information om anmälan till samtestning finns på sidan Anmälan till samtestning.

Användare av Arkivet över bildmaterial

Än så länge har Arkivet över bildmaterial tagits i produktionsbruk av

  • Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote)
  • Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt
  • Lapplands sjukvårdsdistrikt
  • Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
  • Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 06.03.2020