Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna och där bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit vid patientens vård arkiveras.

Med hjälp av tjänsten går det att söka dels bilddiagnostiska undersökningar som lagrats i arkivet över bildmaterial, dels bilddiagnostikhandlingar som lagrats i Patientdataarkivet.

Användare av tjänsten är hälso- och sjukvårdsorganisationer som utför bilddiagnostiska undersökningar samt organisationer som ger utlåtanden om och utnyttjar undersökningarna. Organisationerna ska vara användare av tjänsten Patientdataarkivet och ha ett system för arkivering och sökning av handlingar som lämpar sig för användning av tjänsten Arkivet över bildmaterial.

Organisationer och systemleverantörer som inför tjänsten bör tänka på att inleda certifieringsprocessen för systemen i tillräckligt god tid. Mer information om certifieringsprocessen finns här.

Som ett led i certifieringen måste system som tekniskt ansluter sig till Arkivet över bildmaterial klara FPA:s samtestning. Mer information om anmälan till samtestning finns här.

Förberedande åtgärder för att börja använda tjänsten för produktion pågår för närvarande både på FPA och hos pionjärorganisationerna, det vill säga Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen (Siun sote) och HNS.

Mer information om tjänsten och införandet av den lämnas av THL: kantapalvelut@thl.fi eller Kanta-tjänsternas kundsupport: kanta@kanta.fi.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 18.06.2018