Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi on Potilastietovarannon toiminnallisuus, jonka avulla kuvantamistutkimusten hoitoasiakirjat tallennetaan Kanta-palveluihin. Samalla ne kytkeytyvät Kuva-aineistojen tietovarantoon tallennettuihin tutkimuksiin.

Kuvantamisen asiakirjoilla tarkoitetaan kuvantamistutkimuksen yhteydessä tuotettuja hoitoasiakirjoja, joita ovat

  • pyyntö
  • tutkimusmerkintä
  • lausunto.

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi on Potilastietovarannon toiminnallisuus, jonka avulla edellä mainitut hoitoasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluihin.

Potilastietovarantoon tallennetut kuvantamisen asiakirjat kytkeytyvät Kuva-aineistojen tietovarantoon tallennettuihin tutkimuksiin.

Kun Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi ja Kuva-aineistojen tietovaranto on otettu käyttöön, ovat sekä kuvat että kuvantamistutkimusten hoitoasiakirjat helposti katseltavissa samassa paikassa.

Kuvantamisen asiakirjat OmaKannassa

Potilastietovarantoon tallennetut kuvantamisen hoitoasiakirjat näkyvät potilaalle OmaKannassa. Tietojen helppo saatavuus auttaa potilasta sitoutumaan hoitoonsa.

Ottamassa käyttöön Kuvantamisen asiakirjojen arkistointia?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Lue lisää