Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi on Potilastiedon arkiston toiminnallisuus, jonka avulla kuvantamistutkimusten hoitoasiakirjat tallennetaan Kanta-palveluihin. Samalla ne kytkeytyvät Kuva-aineistojen arkistoon tallennettuihin tutkimuksiin.

Kuvantamisen asiakirjoilla tarkoitetaan kuvantamistutkimuksen yhteydessä tuotettuja hoitoasiakirjoja, joita ovat

  • pyyntö
  • tutkimusmerkintä
  • lausunto.

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi on Potilastiedon arkiston toiminnallisuus, jonka avulla edellä mainitut hoitoasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluihin.

Potilastiedon arkistoon tallennetut kuvantamisen asiakirjat kytkeytyvät Kuva-aineistojen arkistoon tallennettuihin tutkimuksiin.

Kun Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi ja Kuva-aineistojen arkisto on otettu käyttöön, ovat sekä kuvat että kuvantamistutkimusten hoitoasiakirjat helposti katseltavissa samassa paikassa.

Kuvantamisen asiakirjat OmaKannassa

Potilastiedon arkistoon tallennetut kuvantamisen hoitoasiakirjat näkyvät potilaalle OmaKannassa. Tietojen helppo saatavuus auttaa potilasta sitoutumaan hoitoonsa.

Ottamassa käyttöön Kuvantamisen asiakirjojen arkistointia?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Lue lisää