Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården

Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården

Patientuppgifterna från den prehospitala akutsjukvården sparas som en elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården i Patientdataarkivet. Informationsgången mellan den prehospitala akutsjukvården och den övriga hälso- och sjukvården blir smidigare och klienten ser dokumentationen som gjorts inom den prehospitala akutsjukvården på Mina Kanta-sidorna.

Yrkesutbildade personer inom prehospitala akutsjukvårdsenheter dokumenterar i fortsättningen patientuppgifterna elektroniskt med hjälp av KEJO-systemet. Från KEJO lagras journalerna över den prehospitala akutsjukvården i Patientdataarkivet.

KEJO är säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältsystem som kommer att användas av alla aktörer inom den prehospitala akutsjukvården. KEJO ersätter de patientdokumentationssystem som nu är i användning inom den prehospitala akutsjukvården. 

Den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård förbättrar informationsgången

Patientuppgifterna dokumenteras i KEJO med en nationellt enhetlig informationsstruktur. När journalen över prehospital akutsjukvård lagras från KEJO till Patientdataarkivet har alla aktörer inom hälso- och sjukvården tillgång till journalen.  

KEJO och den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård svarar också på utmaningarna i informationsutbytet mellan den och den övriga hälso- och sjukvården. Uppgifterna om den prehospitala akutsjukvården är inte längre i pappersform eller utspridda i olika patientdatasystem utan finns på ett och samma ställe. I Patientdataarkivet kan uppgifter om den prehospitala akutsjukvården lätt ses av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården när vården av patienten förutsätter det.

Via KEJO kan yrkesutbildade personer vid enheter för prehospital akutsjukvård även annanstans se patientuppgifter som sparats i Patientdataarkivet. Kritiska patientuppgifter är till exempel snabbare tillgängliga. 

Dessutom ser klienten i fortsättningen på Mina Kanta-sidorna även de vårduppgifter som de prehospitala akutsjukvårdsenheterna har dokumenterat.

Registreringen av uppgifter till KEJO inleds stegvis i olika välfärdsområden 

Användningen av KEJO-systemet samt upprättandet och lagringen av elektroniska journaler för prehospital akutsjukvård i Patientdataarkivet inleds stegvis i de olika välfärdsområdena. Tidtabellen för införandet har avtalats på nationell nivå.  

Tills vidare lagras elektroniska journaler över prehospital akutsjukvård som upprättats med KEJO i Patientdataarkivet i två områden, Norra Savolax och Norra Karelen. I de övriga områdena inleds registreringen från och med 2022.

Ytterligare information

Sidan har uppdaterats 3.8.2022