Förändringssituationer inom den offentliga social- och hälsovården

Förändringssituationer inom den offentliga social- och hälsovården

Vid förändringssituationer inom den offentliga social- och hälsovården är det viktigt att beakta kontinuiteten i förbindelserna till Kanta-tjänsterna. Uppgifterna om tjänstetillhandahållaren ska också vara i kraft i organisationsregistret för social- och hälsovården.

Exempel på förändringssituationer hos tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården i den offentliga sektorn

  • omläggning av tjänsteproduktionsmodellen, t.ex. bolagisering
  • grundande av en ny samkommun eller upplösning av en befintlig samkommun
  • en förändring som beror på kommunsammanslagning.

Genomförandet av förändringar beskrivs på sidan Genomförandet av organisationsförändringar.

För mer information och anvisningar om hur kundrelationen till Kanta-tjänsten påverkas i förändringssituationer, ta kontakt via e-post kanta@kanta.fi.

Tjänstetillhandahållarens uppgifter i organisationsregistret för social- och hälsovården

Uppgifterna om en tjänstetillhandahållare inom den offentliga sektorn som använder Kanta-tjänsterna ska vara i kraft i organisationsregistret för social- och hälsovården. Den offentliga sektorn underhåller själv registeruppgifterna i organisationsregistret. Hur det går till att uppdatera uppgifterna i Kodtjänsten beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifterna i SOTE-organisationsregistret och meddelande om uppdateringar, version 30.1.2017 (pdf, thl.fi, endast på finska)..

Sidan har uppdaterats 26.10.2021