Förändringssituationer inom den privata social- och hälsovården

Förändringssituationer inom den privata social- och hälsovården

Tjänstetillhandahållare inom den privata social- och hälsovården ansvarar för att säkerställa att förbindelserna till Kanta-tjänsterna fortsätter också i förändringssituationer av olika slag.

Exempel på förändringssituationer hos tjänstetillhandahållare inom den privata social- och hälsovården

  • FO-numret byts ut, så att man måste ansluta sig till Kanta-tjänsten med ett nytt FO-nummer
  • företagsfusioner – då kan den nuvarande kundrelationen eventuellt avslutas och tjänstetillhandahållaren fortsätter använda Kanta-tjänster i ett annat företags namn
  • giltighetstiden för en tjänstetillhandahållares tillstånd går ut, så att kundrelationen till Kanta-tjänsterna måste sägas upp.

Genomförandet av förändringar beskrivs på sidan Genomförandet av organisationsförändringar.

För mer information och anvisningar om hur kundrelationen till Kanta-tjänsten påverkas i förändringssituationer, ta kontakt via e-post kanta@kanta.fi.

Tjänstetillhandahållarens uppgifter i THL:s Kodtjänst

Uppgifterna om en tjänstetillhandahållare inom den privata sektorn som använder Kanta-tjänsterna ska vara i kraft i registren i THL:s kodtjänst. 

Uppgifter om den privata sektorn överförs till Kodtjänsten från Soteri-registret, som administreras av Valvira och regionförvaltningsverken. De privata tjänstetillhandahållarnas registreringsuppgifter ska vara uppdaterade, se Valviras webbplats (valvira.fi) för mer information. Hur det går till att uppdatera uppgifterna i Kodtjänsten beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifterna i SOTE-organisationsregistret och meddelande om uppdateringar, version 30.1.2017 (pdf, thl.fi, endast på finska).

Sidan har uppdaterats 22.1.2024