Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

En förutsättning för införande av tjänsten är att organisationen använder Patientdataarkivet.

Införandet av tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter inleds genom att hälso- och sjukvårdsaktören

  • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av sitt eget projekt och om vad som ska göras i samband med det
  • tar kontakt med Kanta-tjänsterna via kanta@kanta.fi angående arkiveringsbehovet
  • anmäler sig till en införandeperiod.

Tjänsten kan införas inom hälso- och sjukvården efter att hälso- och sjukvårdsaktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet 
  • godkänt Tjänstebeskrivningen och returnerat blanketten Tekniska uppgifter
  • producerat och testat material enligt specifikationerna
  • levererat material enligt specifikationerna till Kanta-tjänsterna
  • rättat felaktiga handlingar och returnerat dem till Kanta-tjänsterna.

Material som behövs vid införandet

Inledande av införandeprocessen

Kanta-tjänsternas modell för stöd under införandet har förändrats från och med 2021. Vi har övergått till införandeperioder och centraliserade stödmöten, som hålls några gånger per år i enlighet med tidsschemat för perioderna. Vid mötena går man igenom de förberedande uppgifterna.

Mer information

Sidan har uppdaterats 07.05.2021