Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

En förutsättning för införande av tjänsten är att organisationen använder Patientdataarkivet.

Införandet av tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter inleds genom att hälso- och sjukvårdsaktören

  • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av sitt eget projekt och om vad som ska göras i samband med det
  • tar kontakt med Kanta-tjänsterna via kanta@kanta.fi angående arkiveringsbehovet
  • eller anmäler sig till införande.

Tjänsten kan införas inom hälso- och sjukvården efter att hälso- och sjukvårdsaktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet 
  • godkänt Tjänstebeskrivningen och returnerat blanketten Tekniska uppgifter
  • producerat och testat material enligt specifikationerna
  • levererat material enligt specifikationerna till Kanta-tjänsterna
  • rättat felaktiga handlingar och returnerat dem till Kanta-tjänsterna.

Material som behövs vid införandet

Mer information

Sidan har uppdaterats 21.02.2022