Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

En förutsättning för införande av tjänsten är att organisationen använder Patientdatalagret.

Vi förnyar som bäst informationen om införanden på kanta.fi. I fortsättningen hittar du anvisningen om införande av tjänsten på sidan Arkivering av gamla patientuppgifter.

Sidan har uppdaterats 10.6.2024