Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

Införande av arkivering av gamla patientuppgifter

En förutsättning för införande av tjänsten är att organisationen använder Patientdataarkivet.

Införandet av tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter inleds genom att hälso- och sjukvårdsaktören

  • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av sitt eget projekt och om vad som ska göras i samband med det
  • tar kontakt med Kanta-tjänsterna via kanta@kanta.fi angående arkiveringsbehovet.

Tjänsten kan införas inom hälso- och sjukvården efter att hälso- och sjukvårdsaktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet 
  • godkänt Tjänstebeskrivningen och returnerat blanketten Tekniska uppgifter
  • producerat och testat material enligt specifikationerna
  • levererat material enligt specifikationerna till Kanta-tjänsterna
  • rättat felaktiga handlingar och returnerat dem till Kanta-tjänsterna.

Material som behövs vid införandet

Inledande av införandeprocessen

Införandeprocessen startar på lite olika sätt beroende på om Arkivering av gamla patientuppgifter införs 2020 eller 2021.

Om tjänsten införs 2020

När man vill inleda införandeprocessen tar en företrädare för hälso- och sjukvårdsaktören kontakt med FPA via kanta@kanta.fi. På basis av kontakten kommer man överens om ett inledande möte för införandeprocessen. Hälso- och sjukvårdsaktören kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av sitt eget projekt och om vad som ska göras i samband med det.

Om tjänsten införs 2021

Kanta-tjänsternas modell för stöd under införandet förändras från och med 2021. Vi övergår till införandeperioder och centraliserade stödmöten, som hålls några gånger per år i enlighet med tidsschemat för perioderna.

Vid mötena går man igenom de förberedande uppgifterna på samma sätt som vid de nuvarande inledande mötena.

Mer information

Sidan har uppdaterats 24.02.2021