Införande av centrala hälsouppgifter

Införande av centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter bildas av strukturerat antecknade uppgifter. Bildningen av sammanställningar förutsätter att uppgifterna antecknas med en version av patientdatasystemet som stöder informationsinnehåll enligt 2016 års specifikationer.

Projektet för införandet av tjänsten startar så att hälso- och sjukvårdsaktören

  • kommer överens om sitt eget projekts verkställande och uppgifter med sin systemleverantör. Läget för uppgradering av specifikationsversionen finns till påseende på samtestningssidan.
  • tar kontakt med FPA, adressen kanta@kanta.fi för att komma överens om ibruktagningsprovet.

Sammandragsinformation av sammanställningarna kan visas i patientdatasystemet, när

  • patientdatasystemet har certifierats för lagring och sökning av datainnehåll enligt 2016 års specifikationer
  • hälso- och sjukvårdsaktören har utfört ibruktagningsprovet framgångsrikt.

Det bör beaktas att för de uppgifters del som registrerats under specifikationernas tidigare (2014) version är det möjligt att endast en del av materialet är tillgängligt som sammanställningar. Sådana uppgifter är bl.a. en del av uppgifterna om risker, diagnoser och vacciner. Andra material som registrerats med den tidigare specifikationsversionen kan inte användas som sammanställningar.

Material som behövs vid införandet

Sidan har uppdaterats 19.02.2021