Införande av centrala hälsouppgifter

Införande av centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter skapas av uppgifter som dokumenterats i strukturerad form. Förutsättningen för skapandet av sammanställningar är att uppgifterna dokumenterats med en version av patientdatasystemet som stöder informationsinnehåll enligt 2016 eller 2023 års specifikationer.

Projektet för införandet av tjänsten startar så att hälso- och sjukvårdsaktören

  • kommer överens med sin systemleverantör om genomförandet av sitt eget projekt och om vad som ska göras i samband med det. Läget i fråga om uppgradering av specifikationsversionen kan kontrolleras​​​​ på samtestningssidan.
  • tar kontakt med FPA via kanta@kanta.fi för att komma överens om ibruktagningsprov.

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter kan visas i patientdatasystemet på basis av sammanställd information, när

  • patientdatasystemet har certifierats för lagring och sökning av datainnehåll enligt 2016 eller 2023 års specifikationer
  • hälso- och sjukvårdsaktören har utfört ibruktagningsprovet framgångsrikt.

Observera att om uppgifter har dokumenterats med en äldre specifikationsversion (enligt den s.k. 2014-etappindelningen) kan det hända att bara en del av materialet kan visas i sammanställningar. Det här gäller bl.a. en del av riskinformationen, diagnoserna och vaccinationerna. Övrigt material som dokumenterats med den tidigare specifikationsversionen kan inte visas i sammanställningar.

Material som behövs vid införandet

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 18.12.2023