Införande av den elektroniska akutvårdsjournalen

Införande av den elektroniska akutvårdsjournalen

Införande av den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård framskrider stegvis i välfärdsområdena enligt de nationellt överenskomna tidtabellerna. Den nationella projektgruppen som leds av social- och hälsovårdsministeriet styr och stöder införandet av den prehospitala akutsjukvårdsberättelsen.

Patientuppgifter som uppkommer inom den prehospitala akutsjukvården ska lagras i det nationella Patientdataarkivet på samma sätt som andra patientjournalhandlingar. Inom den prehospitala akutsjukvården används myndigheternas gemensamma fältsystem KEJO för dokumentation av uppgifterna i den elektroniska sjukvårdsjournalen. Mer information om den elektroniska sjukvårdsjournalen.

Förutsättningar för införandet

För att man inom den prehospitala akutsjukvården i området ska kunna börja spara sjukvårdsjournalerna i Patientdataarkivet måste man först ta i bruk KEJO-systemet i området.

Övergången till KEJO och elektronisk journal för prehospital akutsjukvård innebär många förändringar för aktörerna i området, i synnerhet att man lär sig nya typer av dokumentationsformer. Yrkesutbildade personer inom den prehospitala akutsjukvården ska behärska dokumentationen av patientuppgifter med nationellt enhetliga strukturer innan uppgifterna om den prehospitala akutsjukvården börjar lagras i Patientdataarkivet i välfärdsområdet.

Den nationella projektgruppen förbereder och främjar införandet

Införandet av den prehospitala akutsjukvårdsberättelsen bereds och främjas i en nationell projektgrupp ledd av social- och hälsovårdsministeriet. I beredningsarbetet deltar SHM, THL, FPA, regionala aktörer och datasystemleverantörer.

Införandet framskrider i olika välfärdsområden enligt den tidtabell som man kommit överens om i projektgruppen.

Projektgruppen ser till exempel till att områdets enheter för prehospital akutsjukvård får utbildning i verksamhetsmodellerna för den prehospitala akutsjukvårdsjournalen och KEJO-dokumentationen innan lagringen av dem i Kanta-tjänsterna inleds.

FPA stöder det administrativa införandet av den elektroniska journalen för prehospital akutsjukvård

De som tar i bruk den elektroniska journalen för prehospital akutsjukvård behöver inte anmäla sig till en utvidgning av användningen av Patientdataarkivet, eftersom man kommer överens om införandet och tidtabellen för det under SHM:s ledning.

FPA styr och stöder dock välfärdsområdena i det administrativa införandet av den elektroniska journalen för prehospital akutsjukvård. Regionerna får närmare anvisningar om det administrativa införandet via den nationella projektgruppen.

De administrativa åtgärderna för införandet är komprimerat

  • att lägga till den tekniska anslutningspunkten som KEJO använder till området (begäran till FPA att lägga till förbindelsen senast två veckor innan produktionsanvändningen inleds)
  • att vid behov uppdatera kontaktuppgifterna i Kanta-tjänsternas Extranät
  • att vid behov säkerställa den tekniska funktionaliteten genom att använda testpatienten (testpersonbeteckningen i 900-serien från FPA) innan produktionsanvändningen inleds.

Ytterligare information

Sidan har uppdaterats 3.8.2022