Intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården

Intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården

Elektroniska intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården kan sparas i Patientdataarkivet. Med kundens tillstånd kan uppgifterna också utnyttjas i organisationer utanför hälso- och sjukvården.

Intyg och utlåtanden som sparats i Patientdataarkivet i strukturerad form kan efter att de sparats vid behov ses av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på Mina Kanta-sidor av patienten själv. Intyg och utlåtanden kan också skickas elektroniskt till vissa aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av Kanta-tjänsternas Informationsförmedlings- och förfrågningsservice.

För närvarande kan intyg från hälso- och sjukvården förmedlas till FPA. Dessutom används uppgifter från blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) i Traficoms e-tjänst.

Möjligheten att läsa uppgifterna i intyg och utlåtanden och att förmedla intyg och utlåtanden till andra aktörer innebär fördelar för både kunder och professionella. Målet är att lagring av intyg och utlåtanden ska införas i rask takt inom hälso- och sjukvården för de intygs del som redan kan sparas i Kanta-tjänsterna. Då realiseras också fördelarna med elektronisk förmedling av intyg och utlåtanden. Elektronisk förmedling av hälso- och sjukvårdsintyg försnabbar servicen

Tidsplanen för införandena av olika intyg och utlåtanden finns i publiceringstidtabellen. På samtestningssidorna finns information om vilka intyg som redan har samtestats och i vilket patientdatasystem och därmed är klara att tas i bruk.

Användning av intyg och utlåtanden utanför hälso- och sjukvården

Förmedling till FPA

FPA behöver uppgifterna i intyg och utlåtanden i samband med handläggningen av förmåner. Om arkivering och förmedling av intyg till FPA har implementerats i hälso- och sjukvårdens system, kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med kundens samtycke förmedla ett intyg eller utlåtande direkt till FPA. Då behöver man inte skicka intyget eller utlåtandet till FPA separat.

Kunden kommer överens med läkaren om att intyget förmedlas och får om han så önskar en utskrift med uppgift om att intyget har förmedlats. Kunden kan också se den här uppgiften på mina Kanta-sidor eller i FPA:s e-tjänst.

För närvarande är det tekniskt möjligt att förmedla följande intyg och utlåtanden till FPA med hjälp av Kanta-tjänsterna:

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7 Läkarintyg B
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning

Utnyttjande av uppgifterna på Traficom

Traficom har en e-tjänst där kunden kan sköta flera olika ärenden som gäller körkort. Till e-tjänsten kan Traficom med kundens samtycke hämta uppgifter om körförmågan. Det här är möjligt, om hälso- och sjukvårdsorganisationen har sparat det elektroniska utlåtandet Läkarutlåtande om körförmågan (F122) i Patientdataarkivet och utlåtandet är högst 6 månader gammalt.

Om uppgifterna i läkarutlåtandet inte har sparats i Patientdataarkivet, går det inte heller att hämta dem elektroniskt till e-tjänsten. I det fallet kan kunden inte använda Traficoms e-tjänst utan måste besöka Traficoms tjänsteproducent Ajovarma och där visa att kraven på körförmågan uppfylls genom att visa upp ett läkarutlåtande om körförmågan (F122) som kunden fått av läkaren på papper.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.08.2021