Intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården

Intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården

Intyg och utlåtanden lagras i Patientdataarkivet. De kan utnyttjas av organisationer utanför hälso- och sjukvården. För att kunna utnyttja dem krävs att patienten ger specificerat tillstånd separat för varje gång, samt att patientdatasystemet har beredskap för saken.

Införandet av intyg och utlåtanden sker i etapper. En plan för utveckling av intyg och utlåtanden enligt förordningen om informationstjänster ingår i Kanta-tjänsternas publiceringstidtabell.

Förmedling av intyg till FPA

Intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården lagras i Patientdataarkivet och förmedlas med hjälp av Kanta-tjänsterna vidare till FPA för förmånshandläggning.

Bl.a. följande intyg och utlåtanden kan förmedlas till FPA:

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7 Läkarintyg B
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning

Testning av funktionen 

Innan elektroniska intyg eller utlåtanden kan börja lagras i Kanta-tjänsterna ska systemleverantören testa respektive intyg enligt FPA:s anvisningar. I testningen deltar systemleverantören och FPA. Gå till samtestningssidan.

Ibruktagande av funktionen 

När arkiveringen av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården börjar ska minst ett ibruktagningsprov utföras för varje intyg med patientdatasystemet i fråga. Provet utförs med en testpersonbeteckning och enligt FPA:s anvisningar.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 24.02.2020