Intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården

Intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården

Elektroniska intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården kan sparas i Patientdatalagret. På kundens begäran kan uppgifterna också utnyttjas i organisationer utanför hälso- och sjukvården.

Tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården har varit skyldiga att lagra vissa intyg och handlingar som avses i mentalvårdslagen i Kanta-tjänsterna utifrån den tidigare förordningen (1257/2015) av SHM. I kunduppgiftslagen anges tidsfristerna för lagringen av nya intyg i Kanta.

Elektronisk förmedling av intyg och utlåtanden gör det lättare att sköta ärenden

Intyg och utlåtanden som sparats i Patientdatalagret i strukturerad form kan efter att de sparats vid behov ses av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i MittKanta av patienten själv. Uppgifter kan också förmedlas till mottagare utanför hälso- och sjukvården.

För närvarande kan intyg från hälso- och sjukvården förmedlas till FPA. Dessutom används uppgifter från blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) i Traficoms e-tjänst.

Möjligheten att läsa uppgifterna i intyg och utlåtanden och att förmedla intyg och utlåtanden till andra aktörer innebär fördelar för både kunder och professionella. Målet är att lagring av intyg och utlåtanden ska införas i rask takt inom hälso- och sjukvården för de intygs del som redan kan sparas i Kanta-tjänsterna. Då realiseras också fördelarna med elektronisk förmedling av intyg och utlåtanden.

Användning av intyg och utlåtanden utanför hälso- och sjukvården

Intyg och utlåtanden eller uppgifter som finns i dem kan också skickas elektroniskt till vissa aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av Kanta-tjänsternas Informationsförmedlings- och förfrågningsservice.

Förmedling till FPA

FPA behöver uppgifterna i intyg och utlåtanden i samband med handläggningen av förmåner. Om arkivering och förmedling av intyg till FPA har implementerats i hälso- och sjukvårdens system, kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på kundens begäran förmedla ett intyg eller utlåtande direkt till FPA. Då behöver man inte skicka intyget eller utlåtandet till FPA separat.

Kunden kommer överens med läkaren om att intyget förmedlas och får om han eller hon så önskar en utskrift med uppgift om att intyget har förmedlats. Kunden ser också uppgiften i MittKanta och i MittFPA.

För närvarande är det tekniskt möjligt att förmedla följande intyg och utlåtanden till FPA med hjälp av Kanta-tjänsterna:

 • SV 6r Läkarintyg A för sjukdagpenning
 • SV 7r Läkarintyg B
 • SV 10r Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
 • SV 97r Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
 • SV 75r Intyg över graviditet eller efterundersökning
 • SV 67r Intyg för reseersättning

Utnyttjande av uppgifterna på Traficom

Traficom har en e-tjänst där kunden kan sköta flera olika ärenden som gäller körkort. Till e-tjänsten kan Traficom på kundens begäran hämta uppgifter om körförmågan. Informationen om körförmågan kan också utnyttjas elektroniskt på tjänsteleverantören Ajovarmas serviceställen. I båda fallen hämtas uppgifterna alltid på kundens begäran.

Uppgifterna kan hämtas om hälso- och sjukvårdsorganisationen har sparat utlåtandet Läkarutlåtande om körförmågan (F122) elektroniskt i Patientdatalagret. Utlåtandet måste sparas i strukturerad form och får vara högst 6 månader gammalt för att uppgifterna ska kunna användas.

>Om uppgifterna i läkarutlåtandet inte har sparats i Patientdatalagret, det är inte heller möjligt att utnyttja uppgifterna om körhälsa elektroniskt. I det fallet kunden måste besöka Ajovarmas serviceställe och där visa att kraven på körförmågan uppfylls genom att visa upp ett läkarutlåtande om körförmågan som kunden fått av läkaren på papper.

Instruktioner för hälso- och sjukvården

Gör så här om kunden vill ha ett elektroniskt utlåtande om sin körförmåga:

 1. Kontrollera om organisationens patientdatasystem kan spara blanketten Läkarutlåtande om körförmågan i Patientdatalagret i strukturerad form.
  • Obs! Att anteckna uppgifter om körhälsan i patientuppgifterna och spara dem i Patientdatalagret är inte samma sak som att spara en blankett i strukturerad form.
  • Din organisation ger dig aktuell information om möjligheterna att spara blanketten. 
 2. Spara blanketten i Patientdatalagret om det är möjligt. För att uppgifterna på blanketten ska kunna utnyttjas vid Traficom ska du i punkten Läkaren ger till kunden välja någotdera av dessa två alternativ:
  • För ansökan om och förnyelse av körkort

  • Utvidgad läkarkontroll

 3. Ge kunden en utskrift av blanketten om kunden vill ha det. Du kan också hänvisa kunden till MittKanta där blanketten visas under Hälso- och sjukvårdsuppgifter, Intyg och utlåtanden.
 4. Om din organisation inte kan spara blanketten i Patientdatalagret ska du ge kunden ett utlåtande på papper om körförmågan.

På väg att börja spara och förmedla intyg och utlåtanden?

För tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som är intresserade av att börja spara och förmedla intyg och utlåtanden elektroniskt finns mer information här:

Läs mer

Sidan har uppdaterats 5.6.2024