Innehållspublicerare

Fakturering av användningsavgifter för Kanta-tjänsterna – en del av kunderna får räkningen först nästa år

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 9.9.2022 Alla meddelanden

Avgiften för användning av Kanta-tjänsterna faktureras i regel två gånger per år. Företag som gjort upp endast få recept eller som endast använder tjänsten Patientdataarkivet får emellertid räkningen för användning av Kanta-tjänsterna först i februari 2023. Om företaget inte har fått någon räkning i september får ni den i februari 2023.

Avgiften för användare inom den privata hälso- och sjukvården baserar sig på antalet uppgjorda recept och minimiavgiften är 90 euro. Avgifterna för båda faktureringsperioderna 2022 faktureras först i början av 2023, om avgiften under den första faktureringsperioden underskred 90 euro. 

Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren gör upp är 0,489 euro år 2022. Med recept som tillhandahållaren gör upp avses ett (1) ordinerat läkemedel. 

Också företag som enbart använder tjänsten Patientdataarkivet och som inte gör upp recept får en användaravgift på 90 euro i början av 2023. 

Faktureringsperioderna och förfallodagarna för användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna 2022–2023.
Aktörer Faktureringsperioder Förfallodagar
Den privata hälso- och sjukvården 1.1.–30.6. och 1.7.–31.12. 30.9.2022 och 28.2.2023
Den årliga minimiavgiften för den privata hälso- och sjukvården 1.1–31.12 28.2.2023 

Vad betyder den årliga minimiavgiften på 90 euro för den privata hälso- och sjukvården?

Den årliga minimiavgiften på 90 euro gäller

  • de tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som använder Recepttjänsten och för vilka användningsavgiften på basis av uppgjorda recept är mindre än 90 euro år 2022.
  • de tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som använder både Patientdataarkivet och Recepttjänsten och för vilka användningsavgiften på basis av uppgjorda recept är mindre än 90 euro år 2022.
  • också de tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som anslutit sig till Patientdataarkivet men inte gör upp recept över huvud taget.

Minimiavgiften tas ut om tjänstetillhandahållaren är Kanta-tjänsternas kund 1.1.2022–31.12.2022 eller vid någon tidpunkt under perioden i fråga.

Kom ihåg att kontrollera och uppdatera faktureringsadressen och kontaktinformationen för faktureringen. Med rätt faktureringsadress säkerställs att fakturan anländer i tid och till rätt adress. Faktureringsadressen ska uppdateras i Kanta Extranätet.

Mer information