Innehållspublicerare

Hur ska minderårigas beslutsförmåga registreras hos hälso- och sjukvården? – Ta del av Kanta-forum 1.9.

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 23.8.2022 Alla meddelanden

Forumet riktar sig till alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som i sitt arbete bedömer beslutsförmågan hos minderåriga. Den som undrar över något på den här punkten kan också ställa frågor.

Ämnet för nästa Kanta-forum för hälso- och sjukvården är bedömning och registrering av minderårigas beslutsförmåga. Ett barn eller en ung person kan själv besluta om hans eller hennes uppgifter ska visas för vårdnadshavaren, om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att barnet eller den unga personen har förmåga att besluta om sin vård. Beslutsförmågan bedöms vid varje servicehändelse.

Det är av yttersta vikt att den vårdgivande yrkesutbildade personen registrerar uppgiften om beslutsförmågan rätt i patientdatasystemet så att inte till exempel expediering av läkemedel på apoteket förhindras.

Stöd för bedömning av beslutsförmågan under forumet

Under Kanta-forum den 1 september 2022 får du höra

  • hur en vårdgivande yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska bedöma en minderårigs beslutsförmåga
  • om praktiska erfarenheter av bedömning och registrering av beslutsförmågan inom primärvården. Överläkare Suvi Vainionmäki vid Åbo välfärdstjänster berättar.
  • om totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården.

Forumet riktar sig till alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som gör bedömningar av beslutsförmågan.

Läs mer