Terveydenhuollon koulutukset

Terveydenhuollon koulutukset

Sivulle on koottu Kanta-koulutuksia ja koulutusmateriaaleja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Tulevat koulutukset terveydenhuollolle

Arkistonhoitajan käyttöliittymän koulutus, Potilastiedon arkisto

Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 13.11.2020 klo 16. Etäyhteyslinkki lähetetään sähköpostilla kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille päivä ennen tilaisuuden alkua.

Koulutustilaisuus on maksuton.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea terveydenhuollon organisaatioiden arkistonhoitajia Arkistonhoitajan käyttöliittymän käytössä esittelemällä käyttöliittymän toimintoja esimerkkien avulla ja antamalla tietoa tukimateriaaleista- ja kanavista.

Koulutuksen kohderyhmä

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat.

Tilaisuudessa käsiteltävät aiheet

 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttötarkoitus
 • hakujen tekeminen ja tarkastelu sekä muut toiminnallisuudet
 • käyttöohje ja muut tukikanavat.

Koulutuksen materiaalit

Materiaalit toimitetaan osallistujille tilaisuuden jälkeen.


Kuva-aineistojen arkiston toimintamallit

Ilmoittautumisaika päättyy 20.11.2020 klo 16. Etäyhteyslinkki lähetetään kaikille tilaisuuteen ennalta ilmoittautuneille sähköpostitse muutama päivä ennen tilaisuuden alkua.

Koulutustilaisuus on maksuton.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on esitellä Kuva-aineistojen arkiston osuutta Kanta-palvelujen kokonaisuudessa sekä käydä läpi Kuva-aineistojen arkistoon liittyviä toimintamalleja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmista.

Kela järjestää koulutustilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Koulutuksen kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

 • kuvantamistutkimuksia tuottavat ja kuvantamistutkimuksia käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat.

Tilaisuudessa käsiteltävät aiheet

 • Kuva-aineistojen arkiston osuus Kanta-palvelujen kokonaisuudessa
 • Kuvantamisyksiköiden toimintamallit käytettäessä Kanta-palveluja

Materiaalit

Materiaalit jaetaan osallistujille ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen ne tulevat kanta.fi-sivuille.


Asiakastietolain muutosten vaikutukset asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen – Onko organisaatiosi valmis? 

 • Ajankohta: 30.11.2020. Tilaisuus siirtyy tammikuulle 2021. Ilmoitamme uuden ajankohdan myöhemmin.
 • Paikka: Skype for Business -etäyhteys
 • Koulutukseen ilmoittautuminen (lyyti.fi). Tilaisuuteen ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Etäyhteyslinkki lähetetään kaikille tilaisuuteen ennalta ilmoittautuneille sähköpostitse muutama päivä ennen tilaisuuden alkua. 

Koulutustilaisuus on maksuton. 

Koulutuksen tavoite

 • Esitellä uuden asiakastietolain muutokset asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin
 • Kouluttaa yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, jotta he voivat toteuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutusten muutosten läpiviennin omissa organisaatioissaan. 
 • Esitellä informointien ja luovutuskieltojen tallentaminen Kelan toteuttaman käyttöliittymän Luotaimen avulla.

Kela järjestää valmistelutilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Koulutuksen kohderyhmä

Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, jotka vastaavat luovutustenhallinnan muutoksen läpiviennistä organisaatiossa.

Käsiteltävät aiheet

 • Asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen liittyvät asiakastietolain muutokset 
 • Asiakas- ja potilastietojen luovuttamisen toimintamallit
 • Kansalaisen toiminnot Omakannassa: Informointi ja kiellot
 • Luotain-palvelun käyttöönotto ja käyttö
 • Suomi.fi-valtuuksien myöntäminen.

Menneet koulutukset

Potilastiedon arkiston toiminnallisuudet: Ostopalveluvaltuutus, Vanhojen potilastietojen arkistointi, Suun terveydenhuolto

 • Ajankohta: 20.10.2020

Koulutuksen materiaalit

Ruotsin kielelle käännetty esitysmateriaali löytyy koulutuksen ruotsinkieliseltä sivulta.


Alaikäinen terveydenhuollossa – päätöskykyyn perustuvat toimintamallit Kanta-palveluissa

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida alaikäisen kyky hoitaa omaa asiaansa terveydenhuollossa. Arvio päätöskyvystä ja päätöskykyisen alaikäisen tahto tietojensa kirjataan tietojärjestelmään jokaisen käynnin/hoitojakson yhteydessä. Kirjauksen perusteella alaikäisen tietoja näytetään huoltajille Omakannassa. Täten Omakannan 10-vuoden ikäraja poistuu.

Tilaisuudessa käydään läpi alaikäisen päätöskyvyn arviointiin, terveystietojen luovuttamiseen sekä alaikäisen puolesta asiointiin liittyviä periaatteita ja toimintamalleja terveydenhuollossa ja apteekeissa. 

Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa jälkikäteen. Tallenteen linkki tulee tapahtumailmoituksen yhteyteen.

Tilaisuuden tavoitteena on:

 • esitellä alaikäisen puolesta asioinnin kokonaisuutta ja lainsäädäntöä 
 • käydä läpi alaikäisen terveystietojen luovuttamisen ja puolesta asioinnin toimintamalleja terveydenhuollossa ja apteekkiasioinnissa käytännön esimerkkien avulla 
 • kuvata muutosten vaikutuksia Omakannan käyttöön 
 • esitellä nuorten omia käsityksiä ja ajatuksia aiheesta.

Kohderyhmä: 

Terveydenhuollon toimijat, apteekkihenkilökunta, terveydenhuollon- ja apteekkijärjestelmien toimittajat, tietojärjestelmien lähituessa työskentelevät sekä viranomaiset.

Koulutuksen materiaalit:

Sivua päivitetty 22.10.2020