Terveydenhuollon koulutukset

Terveydenhuollon koulutukset

Sivulle on koottu Kanta-koulutuksia ja koulutusmateriaaleja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Tulevat koulutukset terveydenhuollolle

Alaikäinen terveydenhuollossa – päätöskykyyn perustuvat toimintamallit Kanta-palveluissa

Ilmoittautumisaika päättyy 20.8.2020 klo 16.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida alaikäisen kyky hoitaa omaa asiaansa terveydenhuollossa. Arvio päätöskyvystä ja päätöskykyisen alaikäisen tahto tietojensa kirjataan tietojärjestelmään jokaisen käynnin/hoitojakson yhteydessä. Kirjauksen perusteella alaikäisen tietoja näytetään huoltajille Omakannassa. Täten Omakannan 10-vuoden ikäraja poistuu.

Tilaisuudessa käydään läpi alaikäisen päätöskyvyn arviointiin, terveystietojen luovuttamiseen sekä alaikäisen puolesta asiointiin liittyviä periaatteita ja toimintamalleja terveydenhuollossa ja apteekeissa. 

Tilaisuuden tavoitteena on:

  • esitellä alaikäisen puolesta asioinnin kokonaisuutta ja lainsäädäntöä 
  • käydä läpi alaikäisen terveystietojen luovuttamisen ja puolesta asioinnin toimintamalleja terveydenhuollossa ja apteekkiasioinnissa käytännön esimerkkien avulla 
  • kuvata muutosten vaikutuksia Omakannan käyttöön 
  • esitellä nuorten omia käsityksiä ja ajatuksia aiheesta.

Kohderyhmä: 

Terveydenhuollon toimijat, apteekkihenkilökunta, terveydenhuollon- ja apteekkijärjestelmien toimittajat, tietojärjestelmien lähituessa työskentelevät sekä viranomaiset.

Koulutuksen materiaalit:

Sivua päivitetty 20.05.2020