Patientöversikt

Patientöversikt

I en patientöversikt ser yrkespersoner inom hälso- och sjukvården vissa begränsade uppgifter som har registrerats om patienten i ett annat EU-land. I MittKanta kan patienten ge sitt samtycke till att patientuppgifterna utnyttjas inom hälso- och sjukvården i andra europeiska länder.

För att vårdens goda kvalitet ska kunna garanteras är det viktigt att vårdpersonalen har tillgång till aktuella uppgifter också om utländska patienters hälsotillstånd. Tack vare patientöversikten ser vårdpersonalen snabbt och säkert patientuppgifter som registrerats i andra europeiska länder. 

Patientöversikter kan för närvarande överföras från Finland endast till hälso- och sjukvården i Estland. Redan i år kommer uppgifter att kunna överföras till fler länder. Inom hälso- och sjukvården i Finland uppskattar man att översikterna kommer att kunna utnyttjas från och med början av 2025.

När patientuppgifterna rör sig över gränserna i Europa förbättras vårdens kontinuitet och patientsäkerheten.

Uppgifterna i patientöversikten

Översikten visar vissa begränsade patientuppgifter som tidigare har registrerats om patienten inom hälso- och sjukvården i ett annat land. Översikten innehåller följande uppgifter om patientens hälsa och hälsohistoria:

  • diagnoser
  • medicinering
  • riskinformation
  • ingrepp.

Exempel på en europeisk patientöversikt som visas för en yrkesperson inom hälso- och sjukvården (pdf).

Patientens samtycke krävs för överföring av en patientöversikt

Patientuppgifter kan överföras från Finland till hälso- och sjukvården i ett annat EU-land endast om patienten uppsöker vården där och har gett sitt samtycke i MittKanta till att uppgifterna överförs till andra länder. Dessutom måste den lokala yrkespersonen informera patienten om att uppgifterna används.

Kanta-tjänsterna är Finlands kontaktpunkt för utbyte av patientuppgifter med de andra EU-ländernas hälso- och sjukvårdsorganisationer. Vårdpersonal utomlands har inte direkt tillgång till finländarnas patientuppgifter.

Inom en nära framtid kommer patientuppgifter att kunna överföras också till Finland

År 2025 kommer patientöversikter med hjälp av Kanta-tjänsterna också att kunna överföras från andra länder till hälso- och sjukvården i Finland. De uppgifter som överförs visas för vårdpersonalen i finsk översättning. Översikterna underlättar till exempel vården av patienter från andra europeiska länder som flyttat till eller besöker Finland. Hälso- och sjukvårdsorganisationerna bestämmer när översikterna ska tas i bruk.

I andra europeiska länder kommer finländarnas patientöversikter att kunna utnyttjas successivt enligt ländernas egna tidsplaner. Europeiska kommissionen har som mål att största delen av EU:s medlemsstater ska ta i bruk patientöversikten senast 2026. På längre sikt är målet att länderna ska kunna utbyta också till exempel bilddiagnostik och laboratorieresultat.

EU-logotyp och text medfinansieras av Europeiska unionen.
 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 3.6.2024