Kanta-liityntäpiste ja tietoliikenneyhteys

Kanta-liityntäpiste ja tietoliikenneyhteys

Kanta-palveluita käyttävän palvelunantajan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin Kanta-liityntäpisteen kautta. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteen tiedot Kantaan.

Jokaisella Kanta-palveluja käyttävällä palvelunantajalla on käytössään vähintään yksi liityntäpiste. Liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta Kanta-palvelun käyttöönottaneen palvelunantajan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin. Lisätietoja voit lukea Tekniset liittymismallit -sivulta.

Liityntäpiste

Liityntäpiste pitää toteuttaa Valviran hyväksymällä järjestelmällä, joka voi olla THL:n määräyksen 4/2021 (thl.fi) mukaisesti luokkaan A1 kuuluva asiakastietojen välityspalvelu tai Kanta-palveluihin liittyvä A2- tai A3-luokkaan kuuluva tietojärjestelmä.

Tuotantokäytössä toimivaan Kanta-liityntäpisteeseen asennetaan Digi- ja väestötietoviraston myöntämä palvelinvarmenne (dvv.fi). Sen avulla verkkopalvelun käyttäjä voi varmistua palvelun tarjoajan aitoudesta. Palvelinvarmenteet mahdollistavat myös palvelimen ja sen käyttäjän välisen tietoliikenteen salaamisen.

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteen tiedot Kantaan. Tiedot ilmoitetaan Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella (pdf).

Uuden liityntäpisteen toteutuksessa tarvittavat Kanta-palvelujen tuotantoympäristöjen osoitteet ja sanomaliikenteen osapuolitunnisteet voi tarvittaessa pyytää osoitteesta kanta@kanta.fi.

Liityntäpisteen tietojen pitää olla lisättynä Kantaan ennen kuin Kanta-palveluja käyttöön ottava palvelunantaja voi liittyä palveluun kyseistä liityntäpistettä käyttäen.

Tietoliikenneyhteydet

Liityntäpisteessä pitää käyttää yksityisen verkon tietoliikenneyhteyttä takaamaan palvelun saatavuus ja laatu. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteessä käytössä olevat tietoliikenneyhteydet ilmoittaessaan uuden liityntäpisteen Kanta-palveluihin Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella (pdf).

Tietoliikenneyhteyksien toimivuus Kanta-palvelujen ja Kanta-liityntäpisteen välillä on mahdollista varmistaa yhteystestillä. Yhteyden testaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio on ilmoittanut liityntäpisteen tiedot Kantaan ja saanut kuittauksen, että tietoliikenneyhteyksien vaatimat avaukset ovat valmiina. Ohjeen yhteystestin tekemiseen voi pyytää osoitteesta kanta@kanta.fi.

Muutostilanteet

Muutostilanteita voi olla esimerkiksi liityntäpisteen OID-tunnuksen vaihtuminen tai liityntäpisteen tietoliikenneyhteyksien muutokset.

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteessä tai sen tietoliikenneyhteyksissä tapahtuvat muutokset Kantaan Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella tai olemalla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Mikäli liityntäpisteeseen tehtävä muutos vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien Kanta-palvelujen käyttöön (esim. liityntäpisteen OID-tunnisteen muuttuminen), pitää muutoksesta olla yhteydessä Kanta-palvelujen tukeen kanta@kanta.fi.
 

Sivua päivitetty 11.4.2023