Liityntäpiste ja tietoliikenneyhteys

Liityntäpiste ja tietoliikenneyhteys

Kanta-palveluita käyttävän palvelunantajan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin Kanta-liityntäpisteen kautta. Liityntäpistettä hallinnoivan organisaation pitää ilmoittaa liityntäpisteen tiedot Kanta-palveluihin.

Jokaisella Kanta-palveluja käyttävällä palvelunantajalla on käytössään vähintään yksi Kanta-liityntäpiste. Liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta Kanta-palvelun käyttöönottaneen palvelunantajan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin. Lisätietoja voit lukea Tekniset liittymismallit -sivulta.

Kanta-välittäjän liityntäpisteessä pitää olla käytössä Kanta-palvelujen käyttöön sertifioitu välityspalvelu tai sertifioitu luokkaan A kuuluva tietojärjestelmä. Lisätietoa voit lukea ohjeesta THL 3/2015: Kanta-välityspalvelun sertifiointi ja Kanta-välittäjätahot (pdf).

Palvelinvarmenteet

Tuotantokäytössä toimivaan Kanta-liityntäpisteeseen on asennettu Digi- ja väestötietoviraston (ent. VRK) myöntämä palvelinvarmenne. Sen avulla verkkopalvelun käyttäjä voi varmistua palvelun tarjoajan aitoudesta. Palvelinvarmenteet mahdollistavat myös palvelimen ja sen käyttäjän välisen tietoliikenteen salaamisen. Lisätietoa Digi- ja väestötietetoviraston sivulla Palveluvarmenteet (dvv.fi). 

Uuden liityntäpisteen tietojen ilmoittaminen Kanta-palveluihin

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteen tiedot Kantaan. Tiedot ilmoitetaan Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella (pdf).

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio on se taho (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja tai Kanta-välittäjä), joka vastaa liityntäpisteen toteutuksesta ja hakee liityntäpisteelle palvelinvarmenteen. 

Liityntäpisteen tietojen pitää olla tiedossa Kanta-palveluissa ennen kuin Kanta-palveluja käyttöön ottava palvelunantaja voi liittyä palveluun kyseistä liityntäpistettä käyttäen.

Liityntäpisteen tietoliikenneyhteys

Liityntäpisteessä pitää ensisijaisesti käyttää yksityisen verkon tietoliikenneyhteyttä takaamaan palvelun saatavuus ja laatu. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteessä käytössä olevat tietoliikenneyhteydet ilmoittaessaan uuden liityntäpisteen Kanta-palveluun Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella (pdf).

Liityntäpisteen tietojen muutos

Liityntäpisteen muutostilanteita voi olla esimerkiksi

  • uuden liityntäpisteen käyttöönotto
  • liityntäpisteen OID-tunnuksen vaihtuminen
  • liityntäpisteen tietoliikenneyhteyksien muutokset.

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteessä tai sen tietoliikenneyhteyksissä tapahtuvat muutokset Kanta-palveluun Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella tai olemalla yhteydessä Kanta-palveluihin sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi

Mikäli liityntäpisteeseen tehtävä muutos vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien Kanta-palvelujen käyttöön (esim. liityntäpisteen OID-tunnisteen muuttuminen tai uusimispyyntöpalvelun URL-osoitteen muuttuminen), pitää muutoksesta olla yhteydessä Kanta-palvelujen tukeen kanta@kanta.fi.