Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Artiklar

7.12.2023, Artikel - Vårdpersonal

Elektronisk journal över prehospital akutsjukvård kan rädda liv

Med hjälp av den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård rör sig informationen mellan den prehospitala akutsjukvården och sjukhuset. Enligt en akutläkare som deltog i pilotprojektet har det gjort den prehospitala akutsjukvården smidigare.

10.11.2023, Artikel - Systemutvecklare

Dags att utnyttja sammanställningar av centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter gör det lättare att hitta information i Kanta-tjänsterna. För att Kanta-tjänsternas fulla potential ska kunna uppnås måste patientdatasystemen utvecklas så att sammanställningarna kan användas.

12.10.2023, Artikel - Medborgare

Så här rör sig uppgifter inom Kanta

Patientuppgifter lagras i Kanta på det sätt som yrkespersonen inom hälso- och sjukvården registrerar dem i patientdatasystemet. Var och en kan se sina egna uppgifter i MittKanta.

3.7.2023, Artikel - Medborgare

Aalto-universitetets och FPA:s undersökning: Smidig tillgång till de egna uppgifterna är viktigt för användarna av MittKanta

Inom ramen för projektet NORDeHEALTH, som genomförs som ett nordiskt forskningssamarbete, undersöks finländska, svenska, norska och estniska patienters erfarenheter av nationella patientportaler. I Finland har Aalto-universitetet och FPA som en del av forskningsprojektet kartlagt användarnas erfarenheter av MittKanta. Responsen från användarna är till hjälp i utvecklingen av tjänsten.

14.6.2023, Artikel - Vårdpersonal

Uppgifterna i Kanta-tjänsterna utnyttjas i välfärdsområdena

Utnyttjandet av uppgifterna i Kanta-tjänsterna underlättar välfärdsområdenas arbete och kan leda till kostnadsbesparingar på lång sikt. FPA och välfärdsområdena samarbetar i utvecklandet av informationshanteringen och digitala tjänster inom social- och hälsovården.