Fysiologiska mätningar

Fysiologiska mätningar

Sidan innehåller specifikationer av informationsinnehållet i fysiologiska mätningar. Sidan finns endast på finska och engelska.


 

Sidan har uppdaterats 30.09.2020