Fysiologiska mätningar

Fysiologiska mätningar

Sidan innehåller specifikationer av informationsinnehållet i fysiologiska mätningar.

Sidan finns endast på finska och engelska.

Sidan har uppdaterats 28.09.2021