Innehållspresentatör

Uppgifter om välbefinnande kan tills vidare inte överföras till Datalagret för egna uppgifter från Hälsobyns tjänst Omapolku

Meddelande Skrivet 27.03.2020 Alla meddelanden

På grund av tekniska ändringar vid HUS är Hälsobyns tjänst Omalaite ur bruk tills vidare. Därför går det för närvarande inte att överföra uppgifter som producerats av hälsoapparater till Datalagret för egna uppgifter från Omapolku, och uppgifterna visas inte heller på Mina Kanta-sidor.

På grund av de ändringar som nu görs visas tidigare insamlade uppgifter om välbefinnande inte längre i Hälsobyns tjänst Omalaite. Alla uppgifter om välbefinnande som sparats i Datalagret för egna uppgifter fram till nu bevaras dock och kan även i fortsättningen utnyttjas via Mina Kanta-sidor.

Med hjälp av Hälsobyns tjänst Omalaite har man kunnat samla in uppgifter från hälsoapparater och ge tillstånd till att uppgifterna sparas i Datalagret för egna uppgifter.

HUS strävan är att öppna Hälsobyns tjänst Omalaite på nytt i slutet av 2020. 

Uppgifter om välbefinnande till Datalagret för egna uppgifter med applikationen DigitalWells

Datalagret för egna uppgifter används nu också applikationen DigitalWells. Med hjälp av applikationen kan yngre äldre som är med i DigitalWells-programmet spara uppgifter i Datalagret för egna uppgifter och få rapporter om sin fysiska aktivitet.

Vi samarbetar också aktivt med olika applikationsleverantörer för att ansluta nya applikationer till Datalagret för egna uppgifter.

Mer information

Läs mer om Datalagret för egna uppgifter och applikationer som anslutits till det

Läs mer om Hälsobyns tjänst Omapolku

Läs mer om applikationen DigitalWells (på engelska)

asiakaspalvelu@kanta.fi