Innehållspresentatör

Tjänstebeskrivningen för Recepttjänsten har uppdaterats

Meddelande Skrivet 06.04.2020 Alla meddelanden

I tjänstebeskrivningen för Recept har avsnitten Gränsöverskridande recept och Informationshanteringstjänsten uppdaterats. Därutöver har det också gjorts mindre ändringar i den övriga texten.

Den uppdaterade tjänstebeskrivningen träder i kraft 20.4.2020 till övriga delar förutom tjänsten Gränsöverskridande recept i fråga om expedieringar på finska apotek. Meddelande om när denna del träder i kraft skickas ut separat.

De nuvarande kunderna behöver inte vidta några åtgärder för att godkänna tjänstebeskrivningen. Kunder som tagit i bruk Recepttjänsten godkänner den nya tjänstebeskrivningen genom att fortsätta använda Recepttjänsten. Om en kund inte godkänner tjänstebeskrivningen kan han när som helst säga upp användningen av Recepttjänsten. 

Ändringarna i tjänstebeskrivningen för Recepttjänsten

  • Bland tjänsterna har Gränsöverskridande recept och Informationshanteringstjänsten lagts till.
  • Recepttjänstens funktioner i apoteks- och patientdatasystemen har ändrats från tabell- till textform. Dessutom har det gjorts ändringar i texten.
  • Det har preciserats hur långt i förväg anmälan om att användningen av tjänsten upphör ska lämnas in.
  • Kapitlet ”Uppföljning och övervakning av användningen av uppgifter i Receptcentret” har kompletterats med kundens rapporterings- och anmälningsskyldighet.

Den uppdaterade tjänstebeskrivningen (pdf)


FPA, Kanta-tjänsterna

kanta@kanta.fi