Innehållspresentatör

Slushs sidoevenemang för uppstartsföretag, investerare och den offentliga sektorn – Kanta-tjänster presenteras

Meddelande Skrivet 20.11.2019 Alla meddelanden

Kanta-tjänster medverkar på Slushs sidoevenemang som fokuseras till välfärdsteknologi. Målet är att öka medvetenheten om finländska innovationer och samla olika aktörer tillsammans.

En plattform för lagring av hälsouppgifter presenteras för uppstartsföretag och apputvecklare. Evenemanget erbjuder en plattform för uppstartsföretag, investerare, den offentliga sektorn och internationella institutioner att möta och skapa nya samarbetsformer.

FPA kommer vid sitt stånd för Kanta-tjänster att presentera Datalagret för egna uppgifter som finns på Mina Kanta-sidor. Datalagret kan användas tillsammans med hälsoapplikationer som godkänts av Kanta-tjänsterna.

En hälsoapplikation kan vara t.ex. en app som fungerar i smarttelefoner, pekplattor eller på dator eller ett datorprogram som fungerar på internet.

Sidoevenemanget ordnas i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Business Finland och Institutet för hälsa och välfärd.

På sociala medier diskuteras evenemanget under hashtaggen #HealthxSlush.

Läs mer: