Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille dokumentin eri versiot löytyvät tältä sivulta.

Potilastiedon arkisto on yksi Kanta-palveluiden valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu. Dokumentissa kuvataan toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Potilastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Arkistolla on keskeinen rooli tietojen välittämisessä terveydenhuollon palvelunantajien kesken. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja OmaKanta-palvelun kautta. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä.

Määrittelyjen voimassaolo

  • ”Voimassa sertifioinnissa” kertoo, millä aikavälillä järjestelmän yhteistestaus tai tietoturvallisuuden arviointi tehdään kyseisen version mukaisesti. 
  • ”Voimassa tuotantokäytössä” kertoo, millä aikavälillä tuotannossa olevat järjestelmät saavat toimia kyseisen version mukaisesti.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille. Päivitetty 9.4.2024.
Määrittelyn nimi ja versio Muutokset edelliseen versioon Voimassa sertifioinnissa Voimassa tuotantokäytössä

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v 2.0 (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v 2.0, track_changes -versio (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v 2.0 (Yhteistyötilat)

Versio 2.0, 8.12.2023

Versiossa on huomioitu 1.1.2024 voimaantullut asiakastietolaki, lisätty luku 2.5 Organisaatiotiedot, poistettu Tahdonilmaisupalvelun toiminnallisiin määrittelyihin siirtyneet asiat,  päivitys lokimäärittelyihin.

Toistaiseksi 1.12.2023 alkaen. Toistaiseksi 1.12.2023 alkaen.

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v1.41 (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v1.41, track_changes -versio (pdf)

Versio 1.41, 3.1.2023

Versiossa on korjattu alaikäisen potilaan huoltajalle tulostettavan kieltoyhteenvedon näkymätunnus ja näkymän nimi.

3.1.2023 - 31.12.2023 Toistaiseksi 3.1.2023 lähtien.

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v1.4 (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v1.4, track_changes -versio (pdf)

Versio 1.4, 26.9.2022

Versiossa on huomioitu 1.11.2021 voimaantuleva asiakastietolaki (errata 1.3.1 asiat), muita täydennyksiä.

26.9.2022 - 31.12.2023 Toistaiseksi 26.9.2022 lähtien.

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille-v1.3.1-errata.pdf

Versio 1.3.1, 20.12.2021

Väliversiossa 1.3.1 (version 1.3 errata) on julkaistu 1.11.2021 voimaan tulleen asiakastietolain luovutustenhallinnan muutokset Potilastiedon arkiston toiminnallisiin määrittelyihin.

20.12.2021 - 31.12.2023 Toistaiseksi 01/2022 lähtien.

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.3 (pdf)

Versio 1.3, 05/2020

 

05/2020 - 31.12.2023 Toistaiseksi 05/2020 lähtien.

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.2 (pdf), (julkari.fi)

Versio 1.2, 03/2018

  03/2018 - 31.12.2020 Toistaiseksi 03/2018 lähtien.

Liitteet

Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä

 

 

Sidan har uppdaterats 19.4.2024