Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille dokumentin eri versiot löytyvät tältä sivulta.

Potilastiedon arkisto on yksi Kanta-palveluiden valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu. Dokumentissa kuvataan  toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Potilastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Arkistolla on keskeinen rooli tietojen välittämisessä terveydenhuollon palvelunantajien kesken. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja Omakanta-palvelun kautta. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

1.3.1

20.12.2021

Voimassa

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja
liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot (Yhteistyötilat)
Versio 1.3
  

Väliversiossa 1.3.1 on julkaistu asiakastietolain luovutustenhallinnan muutokset Potilastiedon arkiston toiminnallisiin määrittelyihin.

Kela

1.3

05/2020

Ei voimassa Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja
liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot (Yhteistyötilat)
Versio 1.3
  
THL

1.2

03/2018

Ei voimassa Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.2 (pdf), (thl.fi) THL

Liitteet

Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä

Liite 3 Lähetteen ja hoitopalautteen arkistointipisteet

Liite 5 Vaatimukset potilastietojärjestelmien käyttölokeille

 

Sidan har uppdaterats 20.12.2021