Rajat ylittävän reseptin käyttötapaukset apteekkijärjestelmille

Rajat ylittävän reseptin käyttötapaukset apteekkijärjestelmille

Sivullla on kuvattu rajat ylittävän reseptin, eli CEF-reseptin keskeiset käyttötapaukset apteekkijärjestelmissä. Taulaukkoon on koottu voimassa olevat ja vanhentuneet versiot.

Dokumentissa esitetyt käyttötapaukset kattavat skenaation, jossa asiakas ostaa Suomessa lääkettä toisessa EU-maassa laaditulla sähköiserllä reseptillä. Suomalainen apteekki hakee asiakkaan toimistuskelpoiset reseptit maakohtaisilla yksilöintitiedoilla kansalliselta yhteyspisteeltä (NCPeH). Toimitettuaan lääkkeen, apteekki palauttaa toimitustiedot kansallisen yhteyspisteen kautta ulkomaiselle reseptikeskukselle tai sitä vastaavalle palvelulle.

Kuvatut käyttötapaukset vastaavat sisällöltään voimassa olevia apteekkijärjestelmien käyttötapauksia, mutta niihin on vihreällä lisätty rajat ylittävään reseptiin liittyvät vaiheet käsittelysääntöineen, vaatimuksineen ja lisätietoineen.

Taulukko: Rajat ylittävän reseptin käyttötapaukset apteekkijärjestelmille
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutaho
versio 1.2, julkaistu 28.5.2019 voimassa Rajat ylittävän reseptin käyttötapaukset apteekkijärjestelmille (pdf) Kela, THL