Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården, ordnade efter klientdatasystem.

Läs på Kanta-tjänsternas webbplats om förutsättningarna för att delta i samtestning:

Tabell: Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Fas 1, Anslutande system: Bilagefunktion 13.6.2019 Slutförd, 27.8.2019 Pågående, 12.5.2020 Testas inte
Funktionerna i den andra fasen 16.5.2023 ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat
Tabell: Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30012018 / 17.4.2018

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Apotti (Epic) / Apotti Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Skede 1: läsande system

30022021 / 14.9.2021

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Lagrande system

30022018 / 18.5.2018

Fas 1: Arkivering av gamla uppgifter

30022019 / 9.5.2019

Skede I: anslutande system, sökning- funktionalitet 30032022 / 29.6.2022
Metadata enligt fas 2 (del av funktionaliteten) 30012023 / 10.5.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: ERA / Atostek Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30042018 / 29.10.2018

Funktionerna i den andra fasen:​
Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent), Åtkomsträtt till register (tjänsteanordnare​), Anteckning i en klientjournal, Gemensamt ärende, Metadata enligt fas 2​

30012021 / 3.3.2021

Strukturerade klienthandlingar 30032023 / 15.6.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Mediconsult Saga / Mediconsult Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Funktionerna i den andra fasen: Metadata enligt fas 2, Anteckning i en klientjournal

30012022 / 12.1.2022

Funktionerna i den andra fasen:​ Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent, tjänsteanordnare) 30022022 / 3.6.2022
Arkivering av gamla uppgifter 30042022 / 18.8.2022
Gemensamt ärende 30022023 / 31.5.2023

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Sofia (SofiaCRM) / Netproce Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30032018 / 16.8.2018

Funktionerna i den andra fasen:​
Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent), Åtkomsträtt till register (tjänsteanordnare​), Anteckning i en klientjournal, Gemensamt ärende, Metadata enligt fas 2​, Strukturerade klienthandlingar
30032021 / 12.4.2021
Omfattande åtkomsträtt till register 30042023 / 22.8.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Sähköinen arkistointi CDA R2 -muodostaja / DigiFinland Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Arkivering av gamla uppgifter

30052023 / 22.8.2023

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Vasara / Apotti Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst

30012019 / 21.1.2019

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: X-Migrator / Visma Consulting Oy (före Avaintec Oy) godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst

30052018 / 3.12.2018

Sidan har uppdaterats 28.8.2023