Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården, ordnade efter klientdatasystem.

Läs på Kanta-tjänsternas webbplats om förutsättningarna för att delta i samtestning:

Tabell: Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Fas 1, Anslutande system: Bilagefunktion 13.6.2019 Slutförd, 27.8.2019 Pågående, 12.5.2020 Testas inte
Funktionerna i den andra fasen 8.12.2020 ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat
Tabell: Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30012018 / 17.4.2018

Tabell: Domacare / Invian Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Funktionerna i den andra fasen 30.4.2020 ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / Tieto Evry Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Lagrande system

30022018 / 18.5.2018

Fas 1: Arkivering av gamla uppgifter

30022019 / 9.5.2019

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: eRA / Atostek Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30042018 / 29.10.2018

Funktionerna i den andra fasen

30012021 / 3.3.2021

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Epic / Epic Helsinki Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Skede 1: läsande system

30022021 / 14.9.2021

Tabell: Saga sosiaalitoiminnot (Sosiatri) / Mediconsult Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Funktionerna i den andra fasen 29.4.2020  Slutförd, 4.2.2021 Pågående, 21.10.2021 ​Inte påbörjat

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell:: SofiaCRM / Netproce Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30032018 / 16.8.2018

Funktionerna i den andra fasen 30032021 / 12.4.2021

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Vasara / Apotti Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst

30012019 / 21.1.2019

Tabell: Walmu/ Pasismo Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Funktionerna i den andra fasen 31.12.2020 ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat ​Inte påbörjat

Pågående samtestningar

´

Inga pågående samtestningar

Tabell: X-Migrator / Visma Consulting Oy (före Avaintec Oy) godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst

30052018 / 3.12.2018

Sidan har uppdaterats 03.06.2021