Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården, ordnade efter klientdatasystem.

Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Skede 1, Anslutande system: Bilagefunktion 13.6.2019 1. Pågående, 27.8.2019
2. Inte påbörjat
3. Testas inte
 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Anslutande system     30012018 / 17.4.2018 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / Tieto Healthcare & Welfare Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Lagrande system     30022018 / 18.5.2018 

eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Anslutande system     30042018 / 29.10.2018 

Epic / Epic Helsinki Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Skede I: läsande system   1. Pågående, 6.5.2019
2. Testas inte
3. Testas inte
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

SofiaCRM / Netproce Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Anslutande system     30032018 / 16.8.2018

Vasara / Apotti Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Skede 1: datalevererande applikation eller tjänst     30012019 / 21.1.2019 

X-Migrator / Visma Consulting Oy (före Avaintec Oy)

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Skede 1: datalevererande applikation eller tjänst     30052018 / 3.12.2018 

 

Sidan har uppdaterats 16.10.2019