Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården, ordnade efter klientdatasystem.

Läs på Kanta-tjänsternas webbplats om förutsättningarna för att delta i samtestning:

Tabell: Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
​Gamla klienthandlingar​ 26.5.2023, slutförd 15.8.2023 ​Inte påbörjat Testas inte ​Testas inte
Tabell: Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30012018 / 17.4.2018

Delgenomförande av fas 2 (basfunktioner och senaste gällande metadata, gemensamt ärende, anteckning i klientjournalen) 30012024 / 31.1.2024

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Apotti (Epic) / Apotti Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Skede 1: läsande system

30022021 / 14.9.2021

Tabell: Domacare / Invian Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent) 29.8.2023 ​Inte påbörjat Testas inte ​Inte påbörjat
Tabell: Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / TietoEVRY Oyj pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Strukturerade klientjournaler
 
13.12.2023 Pågående, 10.1.2024 Testas inte Testas inte
Gemensamt ärende 13.12.2023 Pågående, 10.1.2024 Testas inte Testas inte
Åtkomsträtt till register (tjänsteanordnare) 13.12.12023 Pågående, 10.1.2024 Testas inte Inte påbörjat

Tabell: Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Lagrande system

30022018 / 18.5.2018

Fas 1: Arkivering av gamla uppgifter

30022019 / 9.5.2019

Skede I: anslutande system, sökning- funktionalitet 30032022 / 29.6.2022
Metadata enligt fas 2 (del av funktionaliteten) 30012023 / 10.5.2023
Tabell: ERA / Atostek Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Strukturerade klienthandlingar 15.9.2023 ​Inte påbörjat Testas inte Testas inte
Tabell: ERA / Atostek Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30042018 / 29.10.2018

Funktionerna i den andra fasen:​
Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent), Åtkomsträtt till register (tjänsteanordnare​), Anteckning i en klientjournal, Gemensamt ärende, Metadata enligt fas 2​

30012021 / 3.3.2021

Strukturerade klienthandlingar 30032023 / 15.6.2023
Tabell: Mediconsult Saga / Mediconsult Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Parallell anslutningsmodell 21.9.2023 ​Pågående, 21.9.2023 Testas inte Testas inte

Tabell: Mediconsult Saga / Mediconsult Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Funktionerna i den andra fasen: Metadata enligt fas 2, Anteckning i en klientjournal

30012022 / 12.1.2022

Funktionerna i den andra fasen:​ Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent, tjänsteanordnare) 30022022 / 3.6.2022
Arkivering av gamla uppgifter 30042022 / 18.8.2022
Gemensamt ärende 30022023 / 31.5.2023

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Sofia (SofiaCRM) / Netproce Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Anslutande system

30032018 / 16.8.2018

Funktionerna i den andra fasen:​
Åtkomsträtt till register (tjänsteproducent), Åtkomsträtt till register (tjänsteanordnare​), Anteckning i en klientjournal, Gemensamt ärende, Metadata enligt fas 2​, Strukturerade klienthandlingar
30032021 / 12.4.2021
Omfattande åtkomsträtt till register 30042023 / 22.8.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Sähköinen arkistointi CDA R2 -muodostaja / DigiFinland Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Arkivering av gamla uppgifter

30052023 / 22.8.2023

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Vasara / Apotti Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst

30012019 / 21.1.2019

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: X-Migrator / twoday Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst

30052018 / 3.12.2018

Sidan har uppdaterats 28.8.2023