Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

Läget i fråga om Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården, ordnade efter klientdatasystem.

Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Fas 1, Anslutande system: Bilagefunktion 13.6.2019 1. Slutförd, 27.8.2019
2. Pågående, 12.5.2020
3. Testas inte
 
Funktionerna i den andra fasen 8.12.2020 1. ​Inte påbörjat
2. ​Inte påbörjat
3. ​Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Anslutande system     30012018 / 17.4.2018 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Domacare / Invian Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionerna i den andra fasen 30.4.2020 1. ​Inte påbörjat
2. ​Inte påbörjat
3. ​Inte påbörjat
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / Tieto Evry Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionerna i den andra fasen 21.12.2020 1. ​Inte påbörjat
2. ​Inte påbörjat
3. ​Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Lagrande system     30022018 / 18.5.2018 
Fas 1: Arkivering av gamla uppgifter     30022019 / 9.5.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionerna i den andra fasen 30.4.2020 1. ​Slutförd, 3.6.2020
2. Slutförd, 27.10.2020
3. ​Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Anslutande system     30042018 / 29.10.2018 

Epic / Epic Helsinki Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Fas 1: läsande system   1. Pågående, 6.5.2019
2. Testas inte
3. Testas inte
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Saga sosiaalitoiminnot (Sosiatri) / Mediconsult Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionerna i den andra fasen 29.4.2020 1. ​Inte påbörjat
2. ​Inte påbörjat
3. ​Inte påbörjat
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

SofiaCRM / Netproce Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionerna i den andra fasen 30.4.2020 1. ​Slutförd, 5.6.2020
2. ​Pågående, 5.1.2021
3. ​Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Anslutande system     30032018 / 16.8.2018

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Vasara / Apotti Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst     30012019 / 21.1.2019 

 

Walmu/ Pasismo Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum
 
Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionerna i den andra fasen 31.12.2020 1. ​Inte påbörjat
2. ​Inte påbörjat
3. ​Inte påbörjat
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

X-Migrator / Visma Consulting Oy (före Avaintec Oy)

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: datalevererande applikation eller tjänst     30052018 / 3.12.2018 

 

Sidan har uppdaterats 12.01.2021