Tekniska anslutningsmodeller till Kanta-tjänsterna

Tekniska anslutningsmodeller till Kanta-tjänsterna

I dokumentet om tekniska anslutningsmodeller till Kanta-tjänsterna (Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin, på finska) beskrivs lösningar och alternativ för anslutning till Kanta-tjänsterna ur teknisk synvinkel.

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 17.6.2024