Tillgänglighetsrespons eller -begäran

Tillgänglighetsrespons eller -begäran

På den bifogade blanketten kan du ge respons om tillgängligheten eller göra en tillgänglighetsbegäran.

Vi svarar på din respons så snart som möjligt. Du kan också ge responsen anonymt.

Använd responsblanketten om du vill ge allmän respons på Kanta-tjänsterna.

Saavutettavuuspalautelomake