Uppföljning av urin

Uppföljning av urin

Sidan innehåller specifikationer av informationsinnehållet i uppgifter om uppföljning av urin.

Sidan finns endast på finska och engelska.

Sidan har uppdaterats 28.09.2021