Uppföljning av urin

Uppföljning av urin

Sidan innehåller specifikationer av informationsinnehållet i uppgifter om uppföljning av urin. Sidan finns endast på finska och engelska.


 

Sidan har uppdaterats 10.11.2020