Uppgifter om aktivitet

Uppgifter om aktivitet

Sidan innehåller specifikationer av informationsinnehållet i uppgifter om aktivitet.

Sidan finns endast på finska och engelska.

Sidan har uppdaterats 22.12.2020