Uppgifter om näring

Uppgifter om näring

Sidan innehåller specifikationer av informationsinnehållet i uppgifter om näring.

Sidan finns endast på finska och engelska.

Sidan har uppdaterats 28.09.2021