Valideringstjänsten Kanta

Valideringstjänsten Kanta

Kanta-tjänsterna erbjuder den webbläsarbaserade valideringstjänsten för dokument i HL7 CDA R2-format för testning på egen hand. Syftet med valideringstjänsten är att den ska fungera som redskap för att kontrollera dokumentens datastruktur. Tjänsten är fritt tillgänglig och avgiftsfri. Användning av tjänsten rekommenderas före anslutning till kundtestningen, under kundtestningen och efter exempelvis kodändringar.

Tjänsten omfattar valideringsregler för dokument som producerats i patientdatasystemen i HL7 CDA R2-format, för både Patientdataarkivets och Recepttjänstens del.

Ta del av tjänstebeskrivningen för Kanta-valideringstjänsten (som bl.a. omfattar anvisningar för beställning av användarkoder) samt av snabbguiden innan du börjar använda tjänsten.

(Materialet finns endast att få på finska.)

Valideringstjänsten för Klientdataarkivet för socialvården utgör tillsvidare en egen separat REST-tjänst. Mera information om tjänsten:  

(Materialet finns endast att få på finska.)

Sidan har uppdaterats 2.8.2023