Chatbot-upotus

Coronaintyg

Coronaintyg

Du kan ladda ner och skriva ut coronaintyget i MittKanta. Coronaintyg krävs numera endast i undantagsfall för resor.

I Finland krävs inte coronaintyg. Den som reser utomlands ska själv ta reda på vilka coronarelaterade krav och restriktioner som tillämpas i destinationslandet. Coronarestriktioner gäller endast i enstaka länder.

Hämta coronaintyget från MittKanta

  1. Logga in i MittKanta på kanta.fi. Identifiera dig till exempel med dina  nätbankskoder.
  2. Välj avsnittet Coronaintyg i menyn.
  3. Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik.
  4. Spara pdf-filen i din telefon eller på någon annan enhet eller ta en skärmdump av den. På det sättet har du intyget färdigt när du behöver det. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Intyget över coronavaccination visas i MittKanta senast inom fem dygn efter att du har fått vaccinationen. Intyget över testresultat finns normalt tillgängligt inom ett dygn efter provtagningen.

Äktheten hos alla coronaintyg kan verifieras med QR-koden under ett års tid från den dag då du har hämtat intyget i MittKanta. Därefter ska intyget laddas ned eller skrivas ut på nytt i MittKanta.

Om du inte använder MittKanta kan du vid behov begära ett vaccinationsintyg hos den hälso- och sjukvård du anlitar.

​MittKanta kundtjänst

  • Telefon: 020 634 4588. Vi betjänar vardagar kl. 9–16.
  • E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Kundresponsblankett

Logo: EU

Sidan har uppdaterats 2.4.2024