Chatbot-upotus

Coronaintyg med på utlandsresan

Coronaintyg med på utlandsresan

Om du ska resa utomlands, se till att ditt coronaintyg är giltigt och ladda ner det i MittKanta.

Du kan använda vaccinationsintyg, sjukdomsintyg eller ett negativt testresultat när du reser. Beakta giltighetstiden av olika intyg och ladda alltid ner det nyaste intyget. EU:s coronaintyg godkänns i EU och i cirka 40 länder utanför EU.

Äktheten hos alla coronaintyg kan verifieras med QR-koden under ett års tid från den dag då intyget laddats ned från MittKanta. Efter det måste intyget laddas ned eller skrivas ut på nytt från MittKanta. Ladda alltid ned det senaste intyget för din resa.

Före resan

Kontrollera i god tid före resan att uppgifterna på ditt coronaintyg är korrekta. Om det finns ett fel i intyget, be hälso- och sjukvården korrigera uppgifterna och ladda ner ett nytt intyg i MittKanta.

Intygens giltighetstid

Om du har

  • 3 eller flera vaccinationer, gäller vaccinationsintyget tills vidare
  • 2 vaccinationer, gäller vaccinationsintyget i 270 dagar (9 månader) för vuxna och tills vidare för personer under 18 år
  • sjukdomsintyg, gäller intyget i 180 dagar (6 månader). Du får ett sjukdomsintyg från ett snabbtestresultat som bekräftats av hälso- och sjukvården eller från ett laboratorieverifierat PCR-test.
  • ett negativt snabbtestresultat från hälso- och sjukvården, gäller intyget i 48 timmar och PCR-testet i 72 timmar efter provtagningen.

Inreserestriktioner

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna före resan hos myndigheterna i destinationslandet, till exempel landets beskickning eller reopen.europa.eu. Kontrollera också flygbolagens och andra transportörers anvisningar samt transitländernas restriktioner.
Vissa länder kan utöver vaccinationsintyget kräva till exempel ett negativt coronatestresultat.

Mer information

Hämta coronaintyget från MittKanta

1.    Logga in i MittKanta via sidan kanta.fi med ditt eget identifieringsmedel, till exempel bankkoder eller mobilcertifikat.
2.    Välj Coronaintyg i menyn till vänster. En länk till intygsavdelningen finns också på ingångssidan till MittKanta.
3.    Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik.
4.    Spara pdf-dokumentet i din telefon eller på någon annan enhet, eller ta en skärmdump av intyget. Då har du intyget till hands när du behöver det. Du kan också printa ut intyget på papper.

Här kan du se hur intyget ser ut: Modell av EU:s coronavaccinationsintyg (pdf)

Coronavaccinationsintyget finns i MittKanta senast inom fem dygn från vaccinationstidpunkten. Testintyget är i allmänhet tillgängligt inom ett dygn efter provtagningen. Friskintyget är tillgängligt när det gått 11 dygn efter ett positivt test.

Om du inte använder MittKanta kan du få en utskrift av coronaintyget från den hälso- och sjukvårdsenhet där du vaccinerades eller testades.

Kontakta hälso- och sjukvården om intyget saknas eller innehåller fel

Om coronaintyget inte syns i MittKanta eller om det finns fel i uppgifterna i intyget ska du kontakta den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården där du vaccinerades eller där coronatestet gjordes. Kanta-tjänsterna kan inte korrigera felaktiga uppgifter. Felen korrigeras inom hälso- och sjukvården.

​MittKanta kundtjänst

  • Telefon: 020 634 4588. Vi betjänar vardagar kl. 9–16.
  • E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Kundresponsblankett

Logo: EU

Sidan har uppdaterats 22.3.2023

Undersidor för delen Coronaintyg