Asset Publisher

Potilastietojen luovutuslupaa on mahdollista hyödyntää aiempaa laajemmin – asiakkaiden pitää saada uusi Kanta-informointi

Notice - Professionals Written on 24.11.2023 All notices

Luovutuslupaa voi jatkossa hyödyntää kaikissa potilastietojen luovutuksissa. Edellytyksenä tälle on, että asiakas on päivittänyt aiemmin antamansa luovutusluvan. Muutoksen vuoksi jokainen saa uuden Kanta-informoinnin.

Luovutuslupaa voi jatkossa hyödyntää kaikissa potilastietojen luovutuksissa. Edellytyksenä tälle on, että asiakas on päivittänyt aiemmin antamansa luovutusluvan. Muutoksen vuoksi jokainen saa uuden Kanta-informoinnin.  

Luovutusluvan avulla tietoja voidaan luovuttaa palvelunantajien välillä, esimerkiksi julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Aiemmin luovutuslupa on mahdollistanut Kanta-palveluissa olevien potilastietojen luovuttamisen. Vuoden vaihteessa voimaan tulevan asiakastietolain myötä luovutuslupaa on mahdollista käyttää myös, kun tietoja luovutetaan muilla tavoin. Tämä koskee esimerkiksi paperille kirjattuja tietoja.

Muutoksesta kerrotaan uudessa Kanta-informoinnissa

Kanta-informoinnissa asiakkaalle kerrotaan muun muassa, kuinka hänen tietojaan käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kanta-informointi ei ole suostumus tai luovutuslupa. 

Kanta-informoinnista tulee käyttöön uusi versio, koska luovutuslupaa voidaan käyttää aiempaa laajemmin. Uudessa informoinnissa on huomioitu tämä muutos. Asiakkaan pitää saada uusi informointi, vaikka hän olisi vastaanottanut jo aiemman informointiversion. 

Kun asiakas on saanut Kanta-informoinnin, sen jälkeen hän voi tehdä tahdonilmaisuja, eli esimerkiksi antaa tai päivittää luovutusluvan. 

Uudellamaalla tiedot liikkuvat entiseen tapaan, jos asiakas on saanut aiemman informoinnin (versio 1.1).

Uusi Kanta-informointi on mahdollista antaa terveydenhuollossa 1.1.2024 alkaen

Kanta-informoinnin voi saada OmaKannassa 30.11.2023 alkaen. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni saa informoinnin OmaKannassa, jotta terveydenhuollossa asiointi on sujuvaa. Aiempina vuosina miljoonat kansalaiset ovat saaneet informoinnin OmaKannassa.

Jos asiakas ei ole saanut uusinta informointia OmaKannassa, se pitää antaa asiakkaalle, kun hän asioi terveydenhuollossa. Informoinnin voi toteuttaa terveydenhuollossa eri tavoin suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Jos asiakas on informoitu aiemmalla versiolla, riittää, että hänelle kerrotaan luovutusluvan muutoksesta.

Palvelunantajat antavat tarkemmat ohjeet informoinnin yksikkökohtaisista toimintatavoista henkilöstölleen. Kun asiakas on saanut informoinnin, siitä pitää tehdä merkintä tietojärjestelmään, jotta tieto tallentuu Kantaan. 

Potilastietojärjestelmä myös tunnistaa ja ohjaa käyttäjää, jos asiakas pitää informoida. 

Useimmissa terveydenhuollon organisaatioissa on jo mahdollista tallentaa Kanta-informointi potilastietojärjestelmään. Jos tallentaminen ei ole vielä mahdollista, se ei estä tietojen luovuttamista Kannasta. 

Luovutusluvan aiempaa laajempi käyttö edellyttää, että lupa on päivitetty

Asiakkaan on päivitettävä aiemmin antamansa luovutuslupa, jotta sillä voidaan luovuttaa myös sellaisia tietoja, jotka eivät ole Kannassa. Luovutusluvan voi päivittää sen jälkeen, kun asiakas on saanut uuden Kanta-informoinnin. 

Luovutusluvan voi päivittää OmaKannassa 30.11.2023 alkaen. Luovutusluvan voi päivittää myös terveydenhuollossa, kun toiminnallisuus on otettu käyttöön tietojärjestelmässä. 

Jos asiakas antaa ensimmäistä kertaa luovutusluvan, se kattaa uuden lain mukaisesti kaikki luovutuksen tavat. 

Luovutusluvan antaminen ja päivittäminen on vapaaehtoista. Jos luovutuslupaa ei päivitä, aiempi luovutuslupa jää kuitenkin voimaan. Sen avulla tiedot kulkevat Kannan kautta entiseen tapaan.

Jos tietojärjestelmässä ei vielä hyödynnetä Kannan ulkopuolissa luovutuksissa luovutuslupaa ja sitä rajaavia kieltoja, on palvelunantajan arvioitava, onko sen mahdollista hyödyntää näissä luovutuksissa muuta asiakkaan suostumusta, joka mahdollistaa luovuttamisen.

Sosiaalipalvelujen asiakastietojen luovutusluvan voi antaa OmaKannassa joulukuussa

Uusi sosiaalipalvelujen luovutuslupa mahdollistaa Kantaan tallennettujen sekä muiden sosiaalipalvelujen asiakastietojen luovutuksen sosiaalihuollossa. Sosiaalipalvelujen luovutuslupaa ei siten tarvitse päivittää. Tietoja voidaan sosiaalihuollossa luovuttaa vähitellen sitä mukaa, kun tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin on tehty.

Tutustu Kanta-informoinnin tukimateriaaleihin