Statistik

Statistik

Kanta-tjänsternas utnyttjandegrad beskrivs i statistikbilderna nedan. Informationen uppdateras varje månad.

Statistiken i bilder

Receptet

Kelain

Patientdataarkivet

Mina Kanta-sidor

Sidan har uppdaterats 04.09.2020