Bli bekant med Mina Kanta-sidor

Bli bekant med Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor – recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter bekvämt inom räckhåll.

På Mina Kanta-sidor ser du dina patientuppgifter, bland annat recept, diagnoser och undersökningsresultat. Via Mina Kanta-sidor kan du också skicka begäran om att få ett recept förnyat. Efter hand kommer också klientuppgifter inom socialvården att visas på Mina Kanta-sidor. 

I den här webbskolan får du veta mer om tjänsten Mina Kanta-sidor och dess funktioner samt om fördelarna med att använda Mina Kanta-sidor. I undervisningspaketet finns också korta instruktionsvideor för Mina Kanta-sidor.

Översikt över kursavsnitten

Mycket nöje med kursen!

Mycket nöje med kursen!

Starta kursen genom att klicka på Starta kursen. Alternativt kan du gå direkt till önskad sida via länkarna ovan.